Download Print this page

Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual page 148

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gebruiksinformatie (vervolg)
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit
materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden hergebruikt.
Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen, batterijen
en accu's op het einde van de gebruiksduur gescheiden van het huishoudelijk
afval moeten worden ingezameld.
Wanneer er onder het bovenstaande symbool een chemisch symbool staat
gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde
concentratie bevat. Dit wordt als volgt aangeduid:
Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)
In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen
en accu's afzonderlijk ingezameld.
Breng deze apparatuur, batterijen en accu's dan naar het gemeentelijke
afvalinzamelingspunt.
Help ons mee het milieu te beschermen!
Informatie over het verwijderen in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de
plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor de juiste methode om
het product te verwijderen.
Informatie over milieubescherming voor de gebruikers in China
Dit symbool is alleen geldig in China.
NE-6

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U