Download Print this page

Underhåll; Byte Av Batteri - Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Underhåll
• När 3D-Glasögonen blir smutsiga, torka dem med en mjuk torr trasa.
Linsen (fl ytande kristallslutare) eller området för infraröd mottagning kan
skadas om du torkar av dem med en smutsig trasa.
• Använd inte bensin eller tinner för att rengöra 3D-Glasögonen. Det kan orsaka
deformation av ytan.
• Blöt inte ner 3D-Glasögonen.
• Undvik att förvara 3D-Glasögonen på en plats med hög temperatur och
luftfuktighet.

Byte av batteri

När indikatorn blinkar 5 gånger när du slår på 3D-Glasögonen, by tut batteriet
mot ett nytt.
Använd ett myntformat litiumbatteri (CR2032) och en precisionsskruvmejsel
(nr 0).
Lossa skruven
1
som visas och ta
bort skyddet.
Se till att du inte skadar dig på skruvmejseln.
Viktigt:
Installera batteriet korrekt.
Batteriets livstid är cirka 75 timmars kontinuerlig användning. (Livstiden varierar
beroende på användning.)
SV-12
Ta bort det gamla
2
batteriet och in-
stallera ett nytt.
Installera batteriet med +
sidan uppåt.
Fäst skyddet och
3
fäst det med skru-
ven.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U

  Related Content for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U