Download  Print this page

Gebruik Van De 3D-Bril - Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Gebruik van de 3D-Bril

Voor het kijken naar 3D-beelden met de 3D-Bril hebt u een geschikte projector
en de 3D-Emitter nodig.
Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor verdere informatie.
1. Projecteer een 3D-beeld op
het scherm.
2. Druk de spanningstoets
van de 3D-Bril ongeveer 1
seconde in om de bril in te
schakelen.
• De indicator op de 3D-Bril gaat ongeveer 2
seconden branden. Daarna dooft de indicator
terwijl de bril ingeschakeld blijft.
3. Zet de 3D-Bril op.
Visuele afstand van de 3D-beelden
• Wanneer u naar 3D-beelden kijkt, verdient het aanbeveling een afstand tot het scherm
aan te houden die ongeveer driemaal de effectieve hoogte van het scherm is.
• Wanneer u dichter bij het scherm zit dan de aanbevolen afstand, kan dit resulteren
in een inferieure lichamelijke gesteldheid of oogvermoeidheid.
• Het is mogelijk dat de 3D-Bril niet werkt wanneer u te ver van het scherm
verwijderd bent.
• Let op dat er geen voorwerp dat de communicatie belemmert aanwezig is tussen
de 3D-Emitter en de 3D-Bril.
Wanneer u klaar bent met kijken
• Schakel de 3D-Bril uit.
• Berg de 3D-Bril in het bijgeleverde opbergdoosje op en leg het doosje op
een plaats buiten het bereik van kinderen. Wees voorzichtig zodat er geen
beschadigingen of een ongeluk kan optreden.
• Houd de 3D-Bril uit de buurt van plaatsen met een hoge temperatuur of hoge
vochtigheid.
Belangrijk:
• Het is mogelijk dat de 3D-modus moet worden omgeschakeld (bijv. via
een 3D-instellingssysteem) op de recorder/speler wanneer 3D-beelden
met een geschikte recorder/speler worden geprojecteerd. (Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de speler/recorder voor verdere informatie.)
• Iedere persoon heeft een ander gezichtsvermogen. Als u last hebt van myopie
(bijziendheid), hyperopie (verziendheid) of astigmatisme, of als de sterkte van uw
linker- en rechteroog verschilt, moet u uw bril of ander hulpmiddel gebruiken om
uw oogsterkte te corrigeren voordat u de 3D-Bril opzet.
• Bij het beginnen met kijken naar 3D-beelden kan het gebeuren dat de beelden niet
synchroon worden gezien. Dit duidt niet op een defect.
• De 3D-Bril stopt tijdelijk wanneer de 3D-Bril geen infraroodsignaal van de 3D-Emitter
kan ontvangen omdat u bijvoorbeeld uw hoofd wegdraait terwijl u naar 3D-beelden
kijkt. In dit geval kan het gebeuren, zelfs wanneer u uw hoofd terugdraait, dat u
dubbele beelden ziet voordat er weer 3D-weergave is. Dit duidt niet op een defect.
• De 3D-Bril wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende 5 minuten
geen infraroodsignaal vanaf de 3D-Emitter wordt ontvangen.
Indicator
Spanningstoets
(ON/STANDBY)
NE-9

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U

  Related Content for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U