Download Print this page

Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual page 153

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Probleem
De 3D-Bril wordt
automatisch
uitgeschakeld.
De 3D-beelden
worden niet juist
weergegeven.
De indicator
knippert 5 maal
wanneer de
3D-Bril wordt
ingeschakeld.
De indicator gaat
niet branden
wanneer op de
spanningstoets
wordt gedrukt.
Oplossing
• Is er een voorwerp dat de communicatie blokkeert
aanwezig tussen de 3D-Emitter en de 3D-Bril? Of
is er een sticker of iets dergelijks geplakt op de
infraroodsignaalontvanger van de 3D-Bril?
Wanneer het signaal van de 3D-Emitter wegvalt, zal
de 3D-Bril 5 minuten nadat het signaal is weggevallen
automatisch worden uitgeschakeld. Controleer of de
communicatie tussen de 3D-Emitter en de 3D-Bril niet
wordt belemmerd.
• Afhankelijk van de 3D-beeldstatus is het mogelijk dat er
iets verkeerd is met de 3D-beelden.
Verander de "3D-synch." instelling van de projector en
controleer of de vreemde weergave verdwijnt.
Wanneer het signaal van de 3D-Emitter wegvalt, zal
de 3D-Bril 5 minuten nadat het signaal is weggevallen
automatisch worden uitgeschakeld. Controleer of de
communicatie tussen de 3D-Emitter en de 3D-Bril niet
wordt belemmerd.
• De 3D-Bril kan asynchroon gaan werken als gevolg van de
invloed van tl-verlichting. Schakel de tl-verlichting uit.
• Staat er een andere 3D-Emitter of een televisie die
3D-weergave ondersteunt dicht in de buurt van de 3D-Bril?
De 3D-Bril werkt via ontvangst van de signalen van
de 3D-Emitter. Controleer of er geen interferentie
is veroorzaakt door de signalen van andere
infraroodsignaalzenders.
• De batterij van de 3D-Bril is leeg.
Vervang de batterij door een nieuwe.
• Is de batterij van de 3D-Bril leeg?
Vervang de batterij door een nieuwe als de indicator niet
oplicht wanneer u op de spanningstoets drukt.
NE-11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U