Download Print this page

Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual page 139

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Problem
Strömmen på
3D-Glasögonen
stängs av
automatiskt.
Det är något fel
med 3D-bilderna.
Indikatorn blinkar
fem gånger när
strömmen på
3D-Glasögonen
slås på.
Indikatorn tänds
inte även om
strömbrytaren
trycks ner.
Lösning
• Är det något som blockera kommunikationen mellan
3D-Emittern och 3D-Glasögonen? Eller sitter det ett
klistermärke eller motsvarande på avsnittet för infraröd
mottagning på 3D-Glasögonen?
När signalen från 3D-Emittern har brutits kommer strömmen
på 3D-Glasögonen automatiskt att slås av 5 minuter efter
det att signalen brutits. Kontrollera att det inte är något
som blockerar kommunikationen mellan 3D-Emittern och
3D-Glasögonen?
• Du kan uppleva något fel med 3D-bilderna beroende på
statusen för 3D-bilden.
Ändra "3D-synk" inställningen för projektorn för att
kontrollera om den obehagliga känslan försvinner.
När signalen från 3D-Emittern har brutits kommer strömmen
på 3D-Glasögonen automatiskt att slås av 5 minuter efter
det att signalen brutits. Kontrollera att det inte är något
som blockerar kommunikationen mellan 3D-Emittern och
3D-Glasögonen?
• 3D-Glasögonen tappar synk på grund av lysrörsbelysning.
Stäng av lysrörsbelysningen.
• Finns det någon annan 3D-Emitter eller TV som stöder
3D-bild i närheten av 3D-Glasögonen?
3D-Glasögonen fungerar genom att ta emot signaler från
3D-Emittern. Kontrollera att det inte är några störningar av
signaler från andra infraröda sändare.
• Batteriet på 3D-glasögoenen är dött.
By tut batteriet mot ett nytt.
• Har batteriet på 3D-glasögoenen dött?
Byt ut batteriet mot ett nytt om indikatorn inte tänds även
om du trycker in strömbrytaren.
SV-11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U