Download Print this page

Översikt - Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Översikt
Med 3D-Glasögon och 3D-Emitter kan du njuta av 3D-bilder när du tittar på
program som stöder 3D med projektorer som stöder 3D-bilder.
Du kan använda 3D-Glasögonen ovanpå vanliga glasögon.
Se till att läs igenom "Säkerhetsinstruktionerna" på sidorna 2 till 4 innan du
använder 3D-Glasögonen.
Batterihållare
Ett myntformat litiumbatteri
(CR2032) är förinstallerat.
När du använder dem första
gången se till att ta bort
isoleringsarket.
Fäst en näskudde
vid behov. (inuti
3D-Glasögonen)
Strömbrytare (ON/STANDBY)* och indikator
* Statusen ändras från ON till STANDBY och vice
versa.
För att slå på strömmen:
Tryck in strömbrytaren cirka 1 sekund.
Indikatorn lyser i cirka 2 sekunder och sedan släcks
den.
För att slå av strömmen:
Om du trycker in strömbrytaren under cirka 1 sekund, indikatorn kommer att
blinka 3 gånger och strömmen stängs av.
* När den infraröda signalen från 3D-Emittern avbryts, slås strömmen
automatiskt av efter cirka 5 minuter.
* Om batteriet håller på att ta slut kommer indikatorn att blinka 5 gånger när
du slår på strömmen.
Infraröd mottagare
Mottar infraröda signaler från
3D-Emittern.
Den flytande kristallslutarens
öppnings-/stängningstid styrs
genom att motta infraröda signaler
från 3D-Emittern, vilket ger en
3D-upplevelse av bilder.
Strömbrytare
(ON/STANDBY)
Lins
(flytande
kristallslutare)
Indikator
SV-7

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U

  Related Content for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U