Download Print this page

Onderhoud; De Batterij Vervangen - Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Onderhoud

• Wanneer de 3D-Bril vuil is, kunt u deze met een zachte en droge doek
schoonvegen.
Als u een vuile doek gebruikt, kan de lens (sluiter van vloeibare kristallen) of
de infraroodsignaalontvanger beschadigd worden.
• Gebruik geen benzine of witte spiritus om de 3D-Bril schoon te maken. Dit
kan resulteren in vervorming van de buitenkant.
• Dompel de 3D-Bril niet in water.
• Houd de 3D-Bril uit de buurt van plaatsen met een hoge temperatuur of hoge
vochtigheid.

De batterij vervangen

Als de indicator 5 maal knippert wanneer de 3D-Bril wordt ingeschakeld, moet
de batterij worden vervangen.
Gebruik een knooptype batterij (CR2032) en een precisie-schroevendraaier
(nr. 0).
Draai de schroef
1
los, zoals afge-
beeld, en verwij-
der het dekseltje.
Let op dat u zich niet bezeert met de schroevendraaier.
Belangrijk:
Plaats de batterij op de juiste manier.
Bij continu gebruik gaat de batterij ongeveer 75 uur mee. (Deze tijdsduur varieert
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.)
NE-12
Verwijder de oude
2
batterij en plaats
de nieuwe.
Plaats de batterij met de
+ kant naar boven.
Bevestig het dek-
3
seltje en draai de
schroef weer vast.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U

  Related Content for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U