Cách Tháo Phụ Kiện Hộp Chứa Bụi; Cách Lắp Phụ Kiện Hộp Chứa Bụi - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

3. Cách tháo phụ kiện hộp chứa bụi
Xoay nắp hộp theo chiều mũi tên
"
đến vị trí
Nắp
hộp
chứa
Bóp nút nhấn ở 2 bên của bộ lọc xếp ly
để tháo nó ra.
Nút nhấn
4. .Cách lắp phụ kiện hộp chứa bụi
Lắp bộ lọc xếp ly
Chỉnh cho phần bên dưới nút nhấn
của bộ lọc xếp ly khớp với phần nhô ra
của lưới lọc và nhấn nhẹ xuống đến khi
nghe tiếng"click".
Lắp hộp chứa bụi
Chỉnh cho phần nhô ra trên lưới lọc ngay vị trí
dấu "
" trên hộp chứa bụi và nhấn nhẹ
xuống đến khi nghe tiếng "click".
Lắp nắp hộp chứa bụi
Xoay nắp hộp theo chiều mũi tên
"
đến vị trí
20
VC-GC32,31CP
"
để tháo nó ra.
Vòng đệm cao su
"
để lắp nó.
Nhấn nút mở hộp để tháo bộ lọc
xếp ly và lưới lọc ra.
* Tháo bộ lọc xếp ly và để bên trên
hộp chứa bụi để bụi không rơi vãi ra ngoài.
* Không kéo mạnh hay tháo bỏ vòng cao su
Phần bên dưới nút nhấn
Phần nhô ra
Phần nhô ra
Dấu
Nút nhấn mở hộp
Vòng đệm cao su
Không kéo mạnh hay
tháo bỏ vòng đệm cao
su

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents