Xử Lý Sự Cố; Thông Số Kỹ Thuật - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Xử lý sự cố
Kiểm tra các điểm bên dưới trước khi gọi dịch vụ.
Khi máy hút bụi bị hỏng, đừng cố gắng sửa để tránh bị điện giật, thương tích hay hỏa hoạn.
Hiện tượng
Máy hút bụi dừng
hoạt động
Lực hút bị giảm.
Dây nguồn không
thể cuốn lại hay
kéo ra.
Tiếng ồn to hơn
bình thường
Máy hút bụi có mùi
hôi khi hoạt động.
Thông số kỹ thuật
Model
Điện áp
Tần số
Công suất IEC
Chiều dài dây nguồn
Hộc chứa bụi
Kích thước
Khối lượng
Phụ kiện
Máy hút bụi phù hợp với tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60335-1, IEC 60335-2-2.
Máy hút bụi thuộc thiết bị nhóm II.
Máy hút bụi phù hợp cho gia đình và các mục đích tương tự. Không sử dụng ngoài trời và cho các mục đích khác.
VC-GC32,31CP
Nguyên nhân
Bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt
Nếu sử dụng máy hút bụi ở nhiệt độ cao
hoặc sử dụng liên tục trong thời gian dài
bảo vệ quá nhiệt sẽ kích hoạt.
Phích cắm bị tháo rời khỏi ổ cắm.
Các phụ kiện bị tắc nghẽn.
Bộ lọc xếp ly bị dơ, bám nhiều bụi.
Dây nguồn không cuốn đúng cách.
Dây nguồn bị xoắn.
Ống ruột gà, ống lồng hay đầu hút bụi
bị tắc nghẽn.
Bộ lọc xếp ly bị tắc nghẽn và van an
toàn mở.
Rác, bụi có nấm mốc.
VC-GC31CPT/CPV
220V
50Hz
950W
5m
0.25L
D310 x C255 x R220 (mm)
2.7kg
● Ố n g l ồ n g ( k h ô n g k h ớ p n ố i ) ( 1 c á i )
● Ố n g l ồ n g ( v ớ i k h ớ p n ố i ) ( 1 c á i )
● Ố n g r u ộ t g à ( 1 c á i )
● Đ ầ u h ú t s à n ( 1 c á i )
● Đ ầ u h ú t k h e h ở n h ỏ ( 1 c á i )
Hướng giải quyết
Lỗ thông khí hay đường khí vào có thể bị tắc
nghẽn. Kiểm tra và xử lí việc tắc nghẽn. Sử dụng
lại máy hút bụi ít lâu sau (khoảng một giờ).
Cắm phích chắc chắn.
Rút phích cắm
Tháo phụ kiện
rác, bụi.
Vệ sinh bộ lọc xếp ly.
Kéo nó ra một hai mét rồi cuốn lại lần nữa.
Kéo nó ra và để nó cuốn vào liên tục trong
khi nhấn nút cuốn dây.
Đổ bỏ rác, bụi.
Vệ sinh bộ lọc xếp ly và khởi động lại máy
hút bụi.
Vệ sinh bộ lọc xếp ly và hộp chứa bụi.
VC-GC32CPT/CPV
220V
50Hz
950W
5m
0.25L
D310 x C255 x R220 (mm)
2.7kg
● Ố n g l ồ n g ( k h ô n g k h ớ p n ố i ) ( 1 c á i )
● Ố n g l ồ n g ( v ớ i k h ớ p n ố i ) ( 1 c á i )
● Ố n g r u ộ t g à ( 1 c á i )
● Đ ầ u h ú t s à n ( 1 c á i )
● Đ ầ u h ú t k h e h ở n h ỏ ( 1 c á i )
● B à n c h ả i t r ò n ( 1 c á i )
● Đ ầ u h ú t t r ê n n ệ m ( 1 c á i )
Đổ bỏ
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents