Hộp Chứa Bụi; Cấu Tạo; Tháo Và Lắp Hộp Chứa Bụi - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Hộp chứa bụi
1. Cấu tạo
Ngăn
riêng
Hộp
chứa bụi
Phía sau
Lổ thông khí
2. Tháo và lắp hộp chứa bụi
Nhấn nút để tháo hộp chứa bụi
như hình bên dưới.
Nút nhấn để tháo
VC-GC32,31CP
Nút mở hộp
Vạch tối đa
Bụi không được vượt
quá vạch tối đa để tránh
lực hút bị giảm vì đầy
bụi.
Đường
Phía dưới
khí vào
Chổi vệ sinh
Để lắp vào, nhấn hộp chứa
bụi xuống đến khi nghe
tiếng "click".
Núm gạt làm sạch
bụi
Trượt qua trái, phải
để làm sạch bụi bám
trên bộ lọc xếp ly.
Lưới lọc
Hộp chứa
bụi
Không tháo hộp chứa bụi
k h i m á y h ú t b ụ i đ a n g đ ể
đ ứ n g n h ư h ì n h bên dưới để
tránh làm văng bụi ra từ
đường khí vào.
click
Nắp đậy hộp
Bộ lọc xếp ly
Lắp bộ lọc xếp ly
đúng cách để tránh
làm nóng hoặc
cháy động cơ
Vòng đệm
cao su
Không kéo mạnh
hay tháo bỏ vòng
đệm cao su.
19

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents