Cấu Tạo Của Thiết Bị; Xác Định Các Bộ Phận; Phụ Kiện - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Cấu tạo của thiết bị
Xác định các bộ phận
Vặn chặt
Nút chuyển
đổi
Vệ sinh sàn
Vệ sinh thảm
Đầu hút trên sàn
Phụ kiện:
Ống ruột gà
Ống lồng (để tăng giảm chiều dài)
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
VC-GC32,31CP
Khớp nối để điều chỉnh
độ dài của ống lồng. Vặn
chặt nó theo ngược chiều
kim đồng hồ trước khi hút bụi.
Nới lỏng
Ống lồng (không khớp nối)
Móc treo vào thân máy
Lắp đặt hộp chứa bụi
và bộ lọc đúng cách để
tránh làm hỏng thiết bị
hay bị thương tích.
Đầu hút trên sàn Đầu hút khẻ hở nhỏ Đầu hút trên nệm Bàn chải tròn
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
Ống lồng
(với khớp nối)
Tay cầm
Hộp
chứa bụi
VC-GC31CPT/CPV
Chỉ cho VC-GC32CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
Công tắc nguồn
Tay nắm
Nút nhấn cuộn dây
Dấu màu đỏ
*
Ngưng kéo dây tiếp
vì nó đã gần cuối.
Dây nguồn
* Không kéo hay cuộn
dây nguồn khi máy
đang hoạt động
Phích cắm
Dấu màu vàng
*
Dừng kéo dây quá dấu
màu vàng vì nó có thể
làm hỏng dây nguồn.
Bánh xe
Tay cầm của
hộp chứa bụi
Bộ lọc chống
dị ứng
(Bộ lọc chống dị
ứng được đặt bên
trong thân máy có
thể ngăn chặn chất
gây dị ứng)
Chỉ cho VC-GC32CPT/CPV
17

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents