Cách Vệ Sinh; Vệ Sinh Hộp Chứa Bụi - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Cách vệ sinh
Cẩn trọng
*
Vui lòng làm sạch bụi và vệ sinh bộ lọc xếp ly theo hướng dẫn này để hút bụi được
sạch hơn
. 1
Vệ sinh hộp chứa bụi
Nhấn nút nhấn tháo và kéo hộp chứa bụi ra khỏi
máy theo hướng nghiêng.
Vệ sinh lưới lọc bằng chổi vệ sinh đặt bên dưới
hộp chứa bụi.
*
Bụi bám trên vòng đệm cao su có thể được vệ sinh
bằng chổi hay vải mềm ẩm.
Vòng đệm cao su*
Không kéo mạnh hay tháo bỏ vòng đệm cao su.
Chổi vệ sinh
Lưới lọc
* Không tháo hộp chứa bụi khi máy hút bụi đang để đứng để tránh làm văng bụi ra từ đường khí vào.
Vệ sinh bộ lọc xếp ly khi nó dơ hay lực hút giảm.
VC-GC32,31CP
Tăng cường số lần vệ sinh bộ lọc xếp ly và lưới lọc khi thường xuyên hút
bụi để tránh bị tắc nghẽn.
Người bị dị ứng nên đeo găng tay và khẩu trang dùng một lần khi vệ sinh
hộp chứa bụi.
Vệ sinh hộp chứa bụi khi bụi đầy tới vạch tối đa để tránh làm giảm lực hút.
Nút nhấn tháo
Nhấn nút nhấn mở hộp để tháo bộ lọc xếp ly và
lưới lọc ra rồi xả bỏ bụi.
Đường
khí vào
Nút nhấn
mở hộp
Chỉnh dấu hiệu
"
" trên nắp hộp chứa trùng với dấu
hiệu " " trên nút nhấn mở hộp và nhấn đến khi
nghe tiếng "click".
21

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents