Download  Print this page

Bedieningspaneel - AEG A92300HLW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.2 Uitschakelen
Haal de stekker uit het stopcontact om
het apparaat uit te schakelen.
3.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch ge-
regeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• zet de temperatuurknop op een lage-
re stand om de minimale koelte te ver-
krijgen.
• zet de temperatuurknop op een hoge-
re stand om de maximale koelte te
verkrijgen.

4. BEDIENINGSPANEEL

6
5
Controlelampje
1
Alarmlampje hoge temperatuur
2
FROSTMATIC-lampje
3
FROSTMATIC-schakelaar
4
Temperatuurregelaar
5
4.1 FROSTMATIC-functie in en
uit
U kunt de FROSTMATIC functie active-
ren door op de FROSTMATIC schakelaar
te drukken.
Het FROSTMATIC lampje gaat branden
Het is mogelijk de functie te allen tijde
te deactiveren door op de FROSTMATIC
1
2
3
0
1
2
3
4
5
4
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest ge-
schikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat af-
hankelijk is van:
• De kamertemperatuur
• hoe vaak het deksel wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt be-
waard
• de plaats van het apparaat
schakelaar te drukken. Het FROSTMA-
TIC-lampje gaat uit.
4.2 Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval)
wordt aangeduid door het gaan bran-
den van het alarmlampje
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in
de vriezer.
Als de normale omstandigheden her-
steld worden gaat het alarmlampje auto-
matisch uit.
NEDERLANDS
7

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0