Download  Print this page

Problemen Oplossen - AEG A92300HLW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4.
Ontdooi het apparaat en toebeho-
ren en maak alles schoon.
5.
Laat het deksel open om onaange-
name geurtjes te voorkomen.

9. PROBLEMEN OPLOSSEN

LET OP!
Voordat u storingen opspoort,
de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd techni-
cus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat maakt
lawaai.
De compressor
werkt continu.
Het alarmlampje
voor hoge tempera-
tuur brandt.
Mogelijke oorzaak
Het apparaat wordt niet
goed ondersteund.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Het deksel is te vaak geo-
pend.
Het deksel is niet goed
gesloten.
Er zijn grote hoeveelhe-
den voedsel tegelijk in de
vriezer geplaatst.
Het voedsel dat in het ap-
paraat werd geplaatst
was te warm.
De temperatuur van de
ruimte waarin het appa-
raat zich bevindt is te
hoog voor efficiënte
werking.
Het is te warm in de vrie-
zer.
NEDERLANDS
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft als de stroom
uitvalt.
Er zijn tijdens de normale werk-
ing geluiden te horen (compres-
sor, koelcircuit).
Oplossing
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de
vloer staan).
Stel een hogere tempera-
tuur in.
Laat het deksel niet langer
open dan nodig is.
Controleer of het deksel
goed sluit en dat de pak-
kingen onbeschadigd en
schoon zijn.
Wacht een paar uur en
controleer dan nogmaals
de temperatuur.
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat
u het opslaat.
Probeer de temperatuur in
de ruimte waarin het appa-
raat staat te verlagen.
Raadpleeg "Alarm hoge
temperatuur".
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0