Download  Print this page

AEG A92300HLW0 User Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Probleem
Het is te koud in de
vriezer.
Het apparaat werkt
helemaal niet. De
koeling en de ver-
lichting werken niet.
9.1 Klantenservice
Als het apparaat nog steeds niet naar
behoren werkt na uitvoeren van de bo-
venstaande controles, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde klantenservi-
ce.
9.2 Het lampje vervangen
Mogelijke oorzaak
Het voedsel dat in het ap-
paraat werd geplaatst
was te warm.
In te vriezen producten
zijn te dicht bij elkaar ge-
plaatst.
Het deksel is te vaak geo-
pend.
Het deksel is lang open
geweest.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
De stroom bereikt het ap-
paraat niet.
Het apparaat staat niet
aan.
Er staat geen spanning
op het stopcontact (pro-
beer een ander apparaat
er op aan te sluiten).
Om snel geholpen te kunnen worden is
het van belang dat u het model en serie-
nummer van uw apparaat doorgeeft. De-
ze kunt u vinden op het garantiebewijs
of op het typeplaatje aan de rechterkant
aan de buitenkant van het apparaat.
1.
2.
3.
4.
NEDERLANDS
Oplossing
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat
u het opslaat.
Plaats de producten zoda-
nig dat koude lucht daar-
tussen kan circuleren.
Probeer het deksel niet te
vaak te openen.
Laat het deksel niet langer
open dan nodig is.
Stel een hogere tempera-
tuur in.
Sluit de stekker goed aan.
Probeer een ander elek-
trisch apparaat op het
stopcontact aan te sluiten.
Schakel het apparaat in.
Bel een elektriciën.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Vervang het kapotte lampje door
een nieuw lampje met hetzelfde ver-
mogen dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (het maxi-
male vermogen wordt getoond op
de afdekking van het lampje)
Steek de stekker in het stopcontact.
Open het deksel Controleer of het
lampje gaat branden.
13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0