Download  Print this page

AEG A92300HLW0 User Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
12 www.aeg.com
Probleem
Er is te veel rijp en
ijs.
Het deksel sluit niet
volledig.
Het deksel gaat
moeilijk open.
Het lampje brandt
niet.
Het is te warm in de
vriezer.
Mogelijke oorzaak
De kist is kortgeleden
aangezet en de tempera-
tuur is nog steeds te
hoog.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Het deksel is niet goed
dicht of niet strak genoeg
gesloten.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
De dop van de wateraf-
voer bevindt zich niet op
de juiste plaats.
Er is overmatige rijp.
De pakkingen van het
deksel zijn vies of plakke-
rig.
Het deksel wordt geblok-
keerd door voedselver-
pakkingen.
De pakkingen van het
deksel zijn vies of plakke-
rig.
De klep is geblokkeerd.
Het lampje is stuk.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Het deksel sluit niet strak
af of is niet op de juiste
manier gesloten.
Het apparaat was voor
het vriezen niet voldoen-
de voorgekoeld.
Er zijn grote hoeveelhe-
den voedsel tegelijk in de
vriezer geplaatst.
Oplossing
Raadpleeg "Alarm hoge
temperatuur".
Pak de producten beter in.
Controleer of het deksel
goed sluit en dat de pak-
kingen onbeschadigd en
schoon zijn.
Stel een hogere tempera-
tuur in.
Plaats de dop voor de wa-
terafvoer op de juiste ma-
nier.
Verwijder de overmatige
rijp.
Maak de pakkingen van
het deksel schoon.
Rangschik de verpakkin-
gen op de juiste wijze, zie
de sticker in het apparaat.
Maak de pakkingen van
het deksel schoon.
Controleer de klep.
Raadpleeg "Het lampje
vervangen".
Stel een lagere tempera-
tuur in.
Controleer of het deksel
goed sluit en dat de pak-
kingen onbeschadigd en
schoon zijn.
Laat het apparaat lang ge-
noeg voorkoelen.
Wacht een paar uur en
controleer dan nogmaals
de temperatuur. Doe de
volgende keer kleinere
hoeveelheden in te vriezen
voedsel per keer in de vrie-
zer.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0