Download  Print this page

Problemen Oplossen; Stroomstoring Of Storing In De Werking; Storing In De Werking - AEG A 70120 GS4 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NL

Problemen oplossen

Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het
opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het
apparaat met onderbrekingen werkt. Als de
compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat
niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het
stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen
aanraakt.
Probleem
Het apparaat koelt niet
voldoende.
Het apparaat koelt te sterk.
Het apparaat koelt
helemaal niet.
Het apparaat maakt
lawaai.
Als u er niet in slaagt een probleem op te lossen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde erkende technische dienst.

Stroomstoring of storing in de werking:

Indien zich een stroomstoring voordoet tijdens het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, de deur van de vriezer niet
openen. Zodra de stroomstoring over is, gaat het gele lampje (3) van de snelvriesfunctie branden. Dit lampje gaat 5 uur na het
opnieuw starten automatisch uit.
Als zich een korte stroomstoring voordoet (max. 15 uur) en het apparaat vol is, dan zullen de diepgevroren levensmiddelen
niet bederven. In andere gevallen dient u de levensmiddelen zo snel mogelijk te gebruiken (als de diepgevroren levensmiddelen
warm worden, dan zijn ze korter ze houdbaar).
Controleer of het apparaat stevig staat (alle vier de voeten moeten op de grond staan).
Als u er niet in slaagt een probleem op te lossen, neem dan contact op met onze service-afdeling.

Storing in de werking

Wanneer de elektronica van het apparaat de waarde van de WERKELIJKE temperatuur niet waarneemt, begint het
waarschwuwingslampje op het weergavepaneel te knipperen. Het apparaat werkt nu met behulp van een reserveprogramma
todat een medewerker van de Technische dienst van de plaatselijke dealer het probleem heeft opgelost.
8
Mogelijke oorzaak
De thermostaat staat te laag.
Het apparaat was niet koud genoeg om te kunnen
invriezen.
Er is een te grote hoeveelheid levensmiddelen geplaatst:
Er moet een te grote hoeveelheid levensmiddelen
tegelijkertijd ingevroren worden.
De geplaatste levensmiddelen zijn nog heet.
D deur is niet volledig gesloten.
De thermostaat staat te hoog.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
Volgens het lampje, is de aan/uit-toets (B) niet
ingeschakeld.
Het apparaat staat niet goed.
Oplossing
Zet de thermostaat hoger.
Laat het apparaat langer voorkoelen.
Maak de porties kleiner.
Plaats minder levensmiddelen.
Plaats
alleen
levensmiddelen
kamertemperatuur zijn.
Controleer of de deur volledig gesloten is.
Zet de thermostaat lager.
Controleer of de stekker goed in het stopcontact
zit.
Controleer of er spanning is.
Druk langer dan een seconde op de aan/uit-toets (B).
Controleer of het apparaat stevig staat (alle vier de
poten moeten op de grond staan).
die
op

Advertisement

Table of Contents
loading