Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 46

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

TR
SYNC Electo kulaklık, insan sesleri, makineler ve uyarı sinyalleri gibi ortam seslerinin seviyesini artıran ve dahili tam-stereo FM radyosu bulunan bir işitme
koruyucudur. FM bandında 87,5 ile 108 MHz arasında radyo yayını dinlerken, aynı zamanda da işitme duyunuzu verimli ve rahat bir biçimde korumanıza
imkan sağlar. FM radyo ve ses düzeltme seviyeleri 82 dB(A) ile sınırlıdır. Bu kulaklık elektrikli ses girişi ile birlikte sağlanır. Kulaklığı takan kişinin, kullanmadan
önce doğru çalıştırma biçimini kontrol etmesi gereklidir. Bozukluk ya da arıza tespit edildiği takdirde imalatçının tavsiyelerine bakın.
PİL YERLEŞTİRME / DEĞİŞTİRME TALİMATLARI: Açmak için pil kapağı üzerindeki düğmeye basın ve kapağı gösterilen
şekilde yukarıya kaydırın (8). İki adet 1,5 V AA pili takın. + ve - kutuplarının doğru konumda olduğundan emin olun. Pil kapağının
tamamen kapalı olmasını sağlayın. Uyarı - pil kullanımıyla birlikte performans kötüye gidebilir. Kulaklık pilinden beklenebilecek
tipik aralıksız kullanım süresi 101 saattir.
TAKMA TALİMATLARI, A-C resimlerine uygun olarak: Kullanmadan önce kafa bandını uzatın. Kulaklıkları kulağın dış bölümü
üzerine, anten sağ tarafta olacak şekilde yerleştirin (resim A). Taç kafa bandını yan kafa bantlar içinde yukarı ya da aşağı doğru
kaydırarak ayarlayın (resim B). Kulaklık yastıkları başa sıkı bir şekilde yapışmalıdır (resim C). En iyi sonuç için yastık altında
bulunan saçları dışarı çıkarın. Gürültü azaltımı; kalın gözlük camı, yün başlık gibi kulaklık yastıklarının baştaki yalıtımını bozan
etkenlerden olumsuz olarak etkilenecektir.
ELECTO KULLANIM TALİMATLARI, 1-8 arasındaki fotoğraflı açıklamalara göre.
1. Radyoyu Açma/kapama düğmesine basarak ve 1 saniye basılı tutarak açın (2). Kulaklığı kapatmak için, Açma/kapama düğmesine 2 saniye basılı tutun
(2), bir bip sesi duyacaksınız. Kulaklığın 4 saat boyunca dokunulmadan kalması halinde, otomatik kapatma işlevi bulunmaktadır. Kapanmadan önce
bir uyarı sesi duyacaksınız. Kulaklığı 4 saat daha kullanabilmek için, 20 saniye içinde herhangi bir düğmeye basın.
2. Sesi ayarlamak için, radyo ses kontrol düğmesini (3) saat yönünde çevirerek, radyonun ses seviyesini size hitap eden dinleme seviyesine ayarlayın.
Ortam sesinin seviyesi, bundan bağımsız olarak kulaklığın yan tarafında bulunan düğmeden (7) ayarlanabilir.
3. Radyo frekansını ayarlamak için, istasyonları değiştirmek amacıyla yukarı/aşağı ayarlama düğmesine (4) basın. Radyo istasyonlarını otomatik olarak
taramak için, yukarı/aşağı ayarlama düğmesine (4) basın ve 1 saniye basılı tutun. İstasyon bulunduğunda bir bip sesi duyulur.
4. Harici ses giriş yuvasını (6) kullanırken, 3,5 mm'lik kabloyu ses girişi yuvasına (6) takın. Ses, ses kontrol düğmesi (3) ya da harici ses cihazı yoluyla
ayarlanır.
DİJİTAL EKRAN: Ön Ayarlı İstasyon Bellek kontrolü 0-9 (1a)-
• Bir istasyonu belleğe kaydetmek için, radyo açık ve istasyon seçili iken, bellek düğmesine (5) basın ve 2 saniye basılı tutun, bir bip sesi duyacaksınız ve
bellek hanesi (1a) yanıp sönecektir. Bellek numarasını seçmek için yukarı/aşağı ayarlama düğmesine (4) basın, ardından bellek düğmesine (5) basın.
Bellek modundan çıkmak için açık/kapalı düğmesine (2) bir kez basın.
• Bellekteki bir istasyonu silmek için bellek düğmesine, istenen rakam dijital ekranda görününceye dek (1a) basarak bellek hanesi rakamını seçin, ardından
bellek düğmesini (5), bir bip sesi duyana dek basılı tutun. Bellek modundan çıkmak için açık/kapalı düğmesine (2) bir kez basın.
• Bellek kontrolünü kullanarak önceden seçilmiş bir istasyonu seçmek için, bellek düğmesine (5) basarak, dijital ekranda görünecek olan, kaydedilmiş
0-9 istasyonlarına girin (1a).
• Pil Seviyesi Göstergesi (1c)- Pillerin gücü düşük olduğu zaman bir bip sesi duyarsınız ve simge (1c) yanıp söner. Pilleri değiştirmeden önce radyoyu
kapatın.
• FM stereo ekran (1e)- "ST" görünecektir. Eğer stereo radyo istasyonu sabit değilse, mono moduna geçilir ve "ST" simgesi gösterilmez.
• Dijital Ekran (1)- MP3, cep telefonu, radyo veya tarayıcıyı kulaklığa bağlamak için 3,5 mm'lik giriş yuvası (6) kullanılırken, dijital ekranda sadece "AU"
ibaresi dijital olarak görüntülenecektir.
KULLANICIYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİLGİLER: Kulaklıklar talimatlara uygun olarak takılmalı, ayarlanmalı ve bakımı yapılmalıdır. Kulaklıklar gürültülü ortamlarda
aralıksız olarak takılmalıdır. Kulaklıklar hizmete elverişlilik amacıyla düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kulaklıklar sabun ve ılık su ile temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir. Kulaklıklar su içine daldırılmamalıdır. Kulaklık ve özellikle yastıklar kullanıldıkça bozulabilir, bunlar yırtılma ve sızıntıya karşı sık aralıklarla kontrol
edilmelidir. Kulaklık yastıklarını değiştirmek için, eski yastıkları çıkarın ve yenilerini takın. Yeni kulaklık yastığı siparişi için lütfen hijyen kiti bilgilerine bakın.
Hijyen kapakların yastıklara oturması kulaklık ses performansını etkileyebilir. Kullanım öncesi ve sonrasında serin, kuru bir yerde muhafaza edin. Sıcaklığın
+55°C'yi geçmemesi gereklidir. Bu ürün bazı kimyasal maddelerden olumsuz olarak etkilenebilir. Üretici firmadan daha fazla bilgi temin edilmelidir. Kulaklık,
ortam sesini elektronik olarak düzeltme özelliğine sahiptir. Kulaklığı takan kişinin, kullanmadan önce doğru çalıştırma biçimini kontrol etmesi gereklidir. Bozukluk
ya da arıza tespit edildiği takdirde, kullanıcı imalatçının pillerin bakımı ve değiştirilmesi ile ilgili tavsiyelerine başvurmalıdır. Uyarı - pil kullanımıyla birlikte
performans kötüye gidebilir. Beklenebilecek tipik aralıksız kullanım süresi 101 saattir. Bu işitme koruyucusunun ses düzeltme devresinin çıkış sinyali, işitme
için risk oluşturduğu bilinen değerleri aşmamaktadır. Uyarı – daha düşük dış seviyeler için, kulaklık altındaki ses seviyesi dış seviyeyi aşabilir (yükseltme).
Bkz. "Ses düzeltme özellikleri" grafiği. Bu kulaklığın etkili zayıflama oranını tahmin edebilmek için, radyo ve ses yükseltme işlevinin ek gürültü emisyonu
dikkate alınmalıdır. Pasif modunda kulaklık altındaki tahmini A-ağırlıklı gürültü seviyesi en fazla 82 dB(A) olabilir. Radyo alıcısı kulaklıklarından maksimum
çıkış 82 dB(A)'dır. Mikrofonun rüzgar sesi gibi sesleri ortadan kaldıran rüzgar koruyucusu temiz tutulmalı ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Yukarıda bahsi
geçen öneriler dikkate alınmazsa kulaklığa ait koruma ve fonksiyonlar ciddi şekilde zarar görebilir.
SES GİRİŞ SEVİYELERİ*: Kulaklıklardaki ses seviyeleri, ses giriş seviyesine bağlıdır. Kulaklıklarda zararlı gürültü seviyelerini önlemek için, A:1 şeklinde
belirtilen değerleri ve kullanım seviyesini asla aşmayın. Orta/ortalama elektrik girişi seviyesi. 8 saatlik kullanım süresi, sıkıştırılmış konuşma ve müzik için
izin verilen azami ses girişi seviyesi, U=96 mV. Bkz. şekil A:1.
UYARI: Yüksek sesle müzik ya da başka herhangi bir ses dinlemek zaman içinde işitme duyunuzda kalıcı hasara neden olabilir. Gürültü
nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybı, kişisel bir dinleme cihazından müzik dinlerken bile oluşabilir. Yüksek ses seviyelerine maruz kalmak, zaman içinde
kalıcı hasara yol açabilir. Kullanıcılar, müziklerini güvenli biçimde dinlemeli ve olası işitme kaybından kaçınmalıdırlar. Kişisel dinleme cihazlarının güvenli
kullanımı konusunda, cihazın azami ses seviyesinin %80'ini aşmayacak şekilde, söz konusu seviyelerde günde en fazla 90 dakika boyunca dinlemek gibi,
sorumluluk sahibi bir biçimde dinlemenizi tavsiye ederiz. Eğer daha düşük bir ses seviyesinde dinlerseniz, daha uzun süre boyunca dinleyebilirsiniz. Buna
zıt olarak, daha yüksek ses düzeylerinde, daha kısa süre boyunca dinlemelisiniz. Gürültü nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybı %100 kalıcıdır, ancak
%100 oranında önlenebilir. Uygun bir cihazın seçimi ile bu cihazın kullanımı ve bakımından kullanıcı sorumludur. Yanlış seçim (yetersiz/aşırı koruma dahil),
yanlış kullanım ya da bakım ciddi işitme kayıplarına yol açabilir. Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa güvenlik danışmanınız ya da Sperian Hearing
Protection, LLC ile temasa geçin.
KULLANICI TALİMATLARI
47
46

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h