Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 57

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

WEEE simbolis nurodo, kad šis produktas negali būti išmetamas kaip buitinė atlieka. Turite užtikrinti, kad šis panaudotas produktas būtų tinkamai išmestas ir taip
būtų apsaugota aplinka. Daugiau informacijos apie išmetimą kreipkitės į vietinę įmonę, savo buitinių atliekų tvarkytoją arba parduotuvę, kur įsigijote šį produktą.
Utilizarea simbolului WEEE indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca şi deşeu menajer. Asigurând eliminarea corectă la deşeuri a acestui produs,
ajutaţi la protejarea mediului înconjurător. Pentru informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să luaţi legătura cu autorităţile locale, cu
furnizorul dvs. de servicii de colectare a deşeurilor menajere/industriale sau cu magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като домакински отпадък. Като осигурите правилното
депониране на този продукт, вие ще помогнете за опазване на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се свържете с местните органи, с вашата служба за депониране на домакински/промишлени отпадъци или
с магазина, от който сте закупили продукта.
WEEE Sembolünün kullanımı bu ürünün evsel atık olarak işlemden geçirilemeyeceğini gösterir. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak
çevre korumasına yardımcı olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen yerel makamlara, evsel/endüstriyel atık bertaraf
servis sağlayıcılarına veya ürünü satın aldığınız mağazaya müracaat edin.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h