Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 16

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

NO
SYNC Electo øreklokker er et hørselsvern som forsterker omkringliggende lyder som stemmer, maskiner og varselsignaler med innebygget stereo FM-
radio. De gjør det mulig for deg å lytte til radiomottakeren på FM-båndet mellom 87,5 og 108 MHz, samtidig som hørselen din beskyttes på en effektiv
og komfortabel måte. FM radio og nivåer for lydgjenopprettelse er begrenset til 82 dB(A). Denne øreklokken kommer med elektrisk innmating for lyd.
Brukeren må selv kontrollere korrekt drift før bruk. Hvis du merker forvrengning eller feil, så må du følge fabrikantens anvisninger.
INSTRUKSJONER FOR Å SETTE INN / BYTTE BATTERI: Trykk på knappen på batterilokket og la dekselet gli oppover som
vist for å åpne (8). Sett inn to 1,5 AA batterier. Forsikre deg om at + og - polene er i korrekt posisjon. Forsikre deg om at
batterilokket er riktig lukket. Advarsel - ytelse kan svekkes ved bruk av batterier. Typisk varighet ved kontinuerlig bruk av
batteriet i øreklokkene er 101 timer.
INSTRUKSJONER FOR TILPASNING ifølge illustrasjonene A-C: Utvid hodebåndet før bruk. Legg øreklokkene over det ytre øret
(illustrasjon A), med antennen på høyre side. Juster kronehodebåndet ved å bevege det opp og ned langs sidebåndene (illustrasjon
B). Øreputene burde ligge tett mot hodet (illustrasjon C). For beste resultat bør du fjerne alt hår under putene. Støyreduksjonen
påvirkes negativt av alt som hindrer tetningen av øreputene mot hodet, slik som tykke brillerammer, finlandshetter, osv.
INSTRUKSJONER FOR BRUK AV ELECTO i samsvar med bildebeskrivelsene 1-8.
1. Slå på radioen ved å trykke inn og holde av/på-knappen i 1 sekund (2). For å slå av øreklokkene, trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder
(2). Det vil høres en pipetone. Øreklokken har en automatisk slå av- funksjon hvis du lar den stå uten tilsyn i 4 timer. Du vil høre en summetone før
den slås av. Trykk på hvilken som helst knapp i 20 sekunder for å la øreklokken gå i 4 timer til.
2. For å justere volumet, roterer du kontrollknappen for radiovolumet (3) med klokken og justerer radiolyden til et behagelig nivå. Volumet av
o mkringliggende lyd justeres uavhengig ved hjelp av kontrollknappen (7) på siden av øreklokken.
3. Juster radiofrekvensen ved å trykke på søkeknappen opp/ned (4) for å søke etter stasjoner. For å skanne radiostasjoner automatisk trykk og hold
søkeknappen opp/ned (4) for ett sekund. Du vil høre en pipetone når du finner stasjonen.
4. Når du bruker en ekstern innmatingsplugg (6) for lyd, kobler du til en 3,5 mm kabel til innmatingspluggen for lyd (6). Volumet justeres med
v olumkontrollknappen (3) eller ved hjelp av en ekstern lydenhet.
DIGITAL VISNING: Forhåndssett minnekontroll 0-9 for stasjoner (1a)-
• For å lagre en stasjon i minnet, trykk ned minneknappen (5) og hold den nede i 2 sekunder med radio på og stasjonen utvalgt, helt til du hører en
pipetone og minneenheten (1a) blinker. Velg minnetallet ved å presse søkeknappen opp/ned (4), og så ved trykke på minneknappen (5). Trykk på
av/på-knappen (2) en gang for å gå ut av minnemodus.
• For å slette en stasjon fra minnet, velger du ut minnetallet ved å trykke på minneknappen (5) helt til det ønskede nummeret kommer frem på den
digitale skjermen (1a), og så holder du ned minneknappen (5) i 2 sekunder helt til du hører en pipetone. Trykk på av/på-knappen (2) en gang for å
gå ut av minnemodus.
• For å velge en forhåndsinnstilt stasjon ved bruk av minnekontrollen, trykker du på minneknappen (5) for å få tilgang til de lagrede stasjonene
0-9, som vil vises på den digitale skjermen (1a).
• Indikator for batterinivå (1c)- Når batteriet er lavt, vil du høre et lydsignal og ikonet (1c) begynner å blinke. Slå av radioen før du bytter batterier.
• FM stereo-display (1e) - "ST" vil vises. Hvis stereo radiostasjonen ikke er stabil, vil den bytte til mono og ikke vise "ST" ikonet.
• Digital visning (1) - Når du bruker 3,5 mm innmatingsplugg (6) for å koble til en MP3-spiller, mobiltelefon, radio eller skanner til øreklokken, vil den
digitale skjermen bare vise "AU" på den digitale skjermen.
VIKTIG BRUKERINFORMASJON: Øreklokkene bør anpasses, justeres og vedlikeholdes i samsvar med instruksjonene. Øreklokkene bør brukes under
alle omstendigheter, hvis du oppholder deg i støyende omgivelser. Øreklokkene bør inspiseres regelmessig for tilgjengelighet. Øreklokkene bør renses
og desinfiseres med såpe og varmt vann. De bør ikke dyppes i vann. Øreklokkeene og spesiellt putene kan forverres med bruk og bør undersøkes med
jevne mellomrom for for eksempel revner og svinn. For å bytte ut øreputene trekker du bare av de gamle og trykker på de nye. Vennligst se hygienesettet
for mer informasjon om hvordan du bestiller nye øreputer. Anpasning av hygienetrekk til putene kan påvirke øreklokkenes akustiske ytelse. Bevar dem
på et kjølig, tørt sted før og etter bruk. Temperaturen bør ikke være over +55°C. Produktet kan påvirkes negativt av visse kjemikalier. Spør fabrikanten
for mer informasjon. Øreklokkene er utstyrt med elektronisk gjenopprettelse av den omkringliggende lyden. Brukeren må selv kontrollere korrekt drift før
bruk. Hvis det oppdages forstyrrelser eller feil, bør brukeren sjekke produsentens råd for vedlikehold og skifte av batterier. Advarsel - ytelse kan svekkes
ved bruk av batterier. Typisk varighet ved kontinuerlig bruk som kan forventes er 101 timer. Utgangssignalet fra lydgjenopprettelseskretsen i hørselvernet
overskrider ikke verdier som er kjent for å utgjøre en hørselsrisiko. Advarsel - for lavere eksterne nivåer, kan lydnivåene under øreklokken overskride de
eksterne nivåene (forsterkning). Se grafen "Karakteristikker for lydgjenopprettelse". For beregning av den effektive dempingen av øreklokkene, bør du
ta med i beregningen ytterligere støyutsendelse fra radioen og lydforsterkningen. Beregnet A-vektet støynivå under øreklokken i passiv modus bør ikke
være større enn 82 dB(A). Maksimal utgang fra øreklokkene med radiomottaker er 82 dB(A). Vindbeskyttelsen til mikrofonen, som eliminerer vindstøy
osv., bør holdes ren og skiftes ved behov. Hvis foreskriftene ovenfor ikke overholdes, kan øreklokkenes beskyttelsesevne og funksjon svekkes betydelig.
LYDNIVÅER*: Øreklokkenes lydnivå avhenger av inngangsnivået på lyden. For å hindre skadelige støynivåer i øreklokkene, overskrid aldri verdiene
og bruken som er beskrevet i figur A:1. Middel-/gjennomsnittsnivå for elektrisk inngang. Maks. tillatt innsignal for lyd beregnet for 8 timer brukstid,
komprimert tale og musikk U=96 mV. Se figur A:1.
ADVARSEL: Hvis du lytter til musikk eller annen lyd på høyt volum over tid, kan det forårsake varig skade på hørselen din. Hørselskade
forårsaket av støy kan forekomme selv når du lytter til musikk på et personlig lytteapparat. Hvis du utsettes for høyt volum over tid, kan det
forårsake hørselskade. Brukere bør nyte sin musikk på en sikker måte og unngå potensiell hørselskade. Når det kommer til sikker bruk av personlige
lytteapparater, foreslår vi at du lytter med ansvar, inkludert bruk av ikke mer enn 80% av apparatets maks. volum for maks. 90 minutter per dag på
slike lydnivåer. Lytter du på et lavere volum, kan du lytte i lengre tid. Bruker du høyere volumer, bør du lytte i kortere tid. Hørselskade forårsaket av
støy er 100% permanent, men 100% forebyggbart. Brukeren har selv ansvar for riktig utvalg, bruk, vedlikehold og varetekt av dette apparatet. Feil
betjening (inkludert over-/underbeskyttelse), bruk eller vedlikehold kan føre til alvorlig hørselstap. Kontakt din sikkerhetskontrollør eller Sperian Hearing
Protection, LLC hvis du har spørsmål om dette produktet.
ADVARSEL: Utmating fra den elektriske lavfrekvenskretsen til dette hørselvernsproduktet kan overgå den daglige lydnivådosen. Det
forekommer en risiko for hørselskade når de anbefalte grensene overskrides. Det er mulig at varselsignaler på et bestemt arbeidsplass ikke vil
høres mens underholdningsenheten er i bruk. ANSVARSFRASKRIVELSE: Bare bruk stereohøytaleren med personlige lytteapparater.
BRUKERINSTRUKSJONER
17
16

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h