Instruciuni De Utilizare - Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

RO
Căștile pentru protecţie auditivă SYNC Electo reprezintă o protecţie auditivă care amplifică sunetele ambientale cum ar şfi voci, aparate și semnale de
avertizare, având integrat un sistem radio pentru frecvenţe FM, complet stereo. Acestea vă permit să ascultaţi frecvenţe radio FM între 87,5 şi 108 MHz, în
timp ce vă protejează auzul întrţun mod eficient şi confortabil. FM radio și nivelurile de restaurare a sunetului sunt limitate la 82 dB (A). Aceste căşti sunt
dotate cu intrare audio electrică. Utilizatorii trebuie să se asigure că dispozitivul funcţionează corect înainte de utilizare. Dacă se constată că dispozitivul
nu funcţionează sau funcţionează defectuos, utilizatorul trebuie să consulte indicaţiile furnizate de producător.
INSTRUCIUNI PENTRU INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIEI: Apăsaţi butonul de pe capacul bateriei şi glisaţi capacul în
sus pentru a se deschide, conform imaginii (8). Introduceţi două baterii de 1,5 V AA. Asiguraţi-vă că polii pozitivi şi negativi sunt
în poziţia corectă. Capacul bateriei trebuie să fie complet închis. Avertisment – performanţa se poate deteriora pe măsură ce se
consumă bateria. Perioada obişnuită pentru utilizare continuă estimată pentru bateria căştilor este de 101 ore.
INSTRUCIUNI PENTRU FIXARE conform imaginilor A-C: Extindeţi banda de fixare pe cap înainte de utilizare. Aşezaţi căştile
peste partea exterioară a urechii (imaginea A), cu antena pe partea dreaptă. Reglaţi banda de fixare pe cap, mişcând în sus şi
în jos în părţile laterale (imaginea B). Perniţele auriculare trebuie să se fixeze ferm pe cap (imaginea C). Pentru cele mai bune
rezultate, îndepărtaţi toate firele de păr de sub perniţe. Reducerea zgomotului va fi afectată negativ de orice împiedică fixarea
perniţelor căştilor de protecţie auditivă pe cap, precum ramele subţiri de ochelari, măştile de faţă etc.
INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA RADIOULUI conform descrierilor din imaginile 1-8.
1. Porniţi radioul prin apăsarea și menţinerea apăsată a butonului On/Off timp de 1 secundă (2). Pentru a opri căștile apăsaţi și menţineţi apăsat butonul
On/Off timp de 2 secunde (2) până auziţi un bip. Căştile pentru protecţie auditivă au o funcţie de oprire automată dacă nu sunt utilizate timp de 4 ore.
Veţi auzi un ton de avertizare înainte de oprire. Apăsaţi orice buton în cel mult 20 de secunde pentru a prelungi cu încă 4 ore timpul de funcţionare.
2. Pentru a regla volumul, rotiţi butonul de control al volumului radioului (3) în sensul acelor de ceasornic şi reglaţi volumul la un nivel plăcut pentru ascultare.
Volumul pentru sunetul ambiental se reglează independent de la butonul (7) de pe partea laterală a căștii.
3. Reglaţi frecvenţa radio prin apăsarea butonului de selectare sus/jos (4) pentru a schimba posturile. Pentru a scana automat posturile de radio apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul de selectare sus/jos (4) timp de o secundă. La găsirea unui post de radio se va auzi un bip.
4. Dacă se utilizează priza pentru intrare audio externă (6), conectaţi cablul de 3,5 mm la priza de intrare audio (6). Volumul se reglează cu ajutorul
butonului de control al volumului (3) sau de pe dispozitivul audio extern.
ECRANUL DIGITAL: Preconfiguraţi comanda de memorare a postului 0 – 9 (1a)-
• Pentru a salva un post de radio în memorie, cu radioul pornit şi postul selectat, apăsaţi butonul de memorie (5) şi menţineţi apăsat timp de 2 secunde,
apoi veţi auzi un bip şi cifra corespunzătoare memoriei (1a) va lumina intermitent. Alegeţi numărul corespunzător memoriei prin apăsarea butonului de
selectare sus/jos (4), iar apoi prin apăsarea butonului de memorie (5). Apăsaţi butonul on/off (2) o dată pentru a părăsi modul de memorie.
• Pentru a şterge un post din memorie, selectaţi numărul corespunzător prin apăsarea butonului de memorie (5) până ce numărul dorit apare pe ecranul
digital (1a), apoi menţineţi apăsat butonul de memorie (5) timp de 2 secunde până ce auziţi un bip. Apăsaţi butonul on/off (2) o dată pentru a părăsi
modul de memorie.
• Pentru a selecta un post preconfigurat folosind butonul de control al memoriei, apăsaţi butonul de memorie (5) pentru a accesa posturile de la 0-9, care
vor apărea pe afişajul digital (1a).
• Indicatorul de nivel al bateriei (1c)- Când bateriile sunt descărcate, veţi auzi un bip şi pictograma (1c) va lumina intermitent. Opriţi radioul înainte de a
înlocui bateriile.
• Pe afişajul FM stereo (1e)- se va afişa "ST". Dacă postul de radio stereo nu este stabil, acesta se va comuta pe mono şi nu va mai afișa pictograma
„ST" .
• Ecranul digital (1)- Când utilizaţi priza de intrare de 3,5 mm (6) pentru a conecta un MP3, un telefon mobil, radio sau scaner la casca de protecţie
auditivă, pe ecranul digital se va afişa doar "AU".
INFORMAII IMPORTANTE PENTRU UTILIZATOR: Căştile pentru protecţie auditivă trebuie fixate, reglate şi întreţinute conform instrucţiunilor. În medii
zgomotoase, căştile pentru protecţie auditivă trebuie purtate permanent. Căştile pentru protecţie auditivă trebuie inspectate periodic în privinţa funcţionalităţii.
Căştile pentru protecţie auditivă trebuie curăţate şi dezinfectate cu apă caldă şi săpun. Acestea nu vor fi scufundate în apă. Căştile pentru protecţie auditivă
şi în special perniţele auriculare se pot deteriora în timp şi trebuie verificate la intervale frecvente pentru crăpături sau scurgeri, de exemplu. Pentru a
înlocui perniţele auriculare, trebuie doar să le îndepărtaţi pe cele vechi şi să le montaţi pe cele noi. Pentru a comanda perniţe auriculare noi, consultaţi
informaţiile referitoare la trusa de igienă. Montarea unor protecţii igienice perniţelor auriculare poate afecta performanţa acustică a căştilor pentru protecţie
auditivă. Înainte şi după utilizare, depozitaţi într-un loc uscat şi răcoros. Temperatura nu trebuie să depăşească +55°C. Acest produs poate fi afectat de
anumite substanţe chimice. Mai multe informaţii trebuie cerute de la producător. Căștile pentru protecţie auditivă sunt echipate cu un sistem de restaurare
electronică a sunetelor ambientale. Utilizatorii trebuie să se asigure că dispozitivul funcţionează corect înainte de utilizare. Dacă se detectează distorsiuni
sau dispozitivul nu funcţionează, consultaţi instrucţiunile producătorului pentru întreţinere și înlocuire a bateriilor. Avertisment – performanţa poate scădea pe
măsură ce se consumă bateria. Perioada obişnuită de utilizare continuă estimată pentru bateria căştilor pentru protecţie auditivă este de 101 ore. Semnalul
de ieșire al circuitului de restaurare a sunetului nu depășește valorile care constituie risc asupra auzului. Avertisment - în cazul nivelurilor exterioare joase,
nivelul sunetului din cască poate depăși nivelul exterior (amplificare). Vezi graficul „Caracteristici de restaurare a sunetului" . Pentru estimarea atenuării
efective realizate de căști, trebuie luate în considerare emisia suplimentară de zgomot a radioului și amplificarea sunetului. Nivelul de zgomot estimat pe
curba „A" de ponderare în frecvenţă în modul pasiv nu trebuie să fie mai mare de 82 dB(A). Zgomotul maxim emis de receptorul radio al căștilor este de
82 dB(A). Protecţia la vânt a microfonului, care elimină zgomotele produse de vânt etc., trebuie menţinută curată și înlocuită atunci când devine necesar. În
cazul în care recomandările de mai sus nu sunt respectate, funcţionarea şi protecţia oferită de căştile pentru protecţie auditivă pot fi afectate semnificativ.
NIVELURI DE INTRARE AUDIO*: Nivelurile audio ale căştilor depind de nivelul de intrare audio. Pentru a preveni nivelurile de zgomot dăunătoare în căşti,
nu depăşiţi niciodată valorile şi modul de utilizare descrise în imaginea A:1. Nivelul mediu al alimentării electrice. Nivelul de intrare audio maxim permis
pentru un interval de utilizare de 8 ore, cu compresie a vorbirii şi melodiilor U = 96 mV. Consultaţi figura A:1.
AVERTISMENT: Muzica sau orice alt tip de sunet la un volum foarte mare pe o perioadă mai lungă de timp poate cauza deteriorarea permanentă
a auzului. Pierderea auzului din cauza zgomotului se poate produce chiar şi atunci când vă bucuraţi de muzica ascultată pe dispozitivul personal.
Expunerea la un volum foarte mare în timp poate cauza deteriorarea permanentă. Utilizatorii trebuie să se bucure de muzica lor favorită în siguranţă şi
să evite o posibilă pierdere a auzului. Când vine vorba despre utilizarea în siguranţă a dispozitivelor personale de ascultare, vă recomandăm să ascultaţi
responsabil, inclusiv la cel mult 80% din volumul maxim al dispozitivului timp de maxim 90 de minute pe zi la aceste niveluri. Dacă ascultaţi la un volum

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

43
42

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h