Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 53

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

APPROVAL
SYNC ELECTO tested and approved in accordance with AS/NZS 1270:2002 Standard at Michael & Associates Inc., USA.
ELECTO Attenuation data according to AS/NzS 1270:2002 (in passive mode, electronics switched off)
Attenuation data - AS/NZ (SAA)
Frequency Hz
Mean Attenuation, dB
Standard Deviation, dB
Mean (-) Std Dev., dB
Tested according to AS/NZS 1270:2002
Hours of usage/day • Heures d'usage/jour • Nutzungsdauer/Tag • Horas de uso/día • Ore di utilizzo al giorno •
A nvändning tim/dag • Timer bruk/dag • Brugstimer/dag • Käyttötuntia/päivä • Gebruiksuren/dag • Horas de
utilização/dia • Ώρεy ρήσηy/ ηµέρα • Liczba godzin użytkowania na dzień • Használati idő (óra/nap) • Hodiny/deň používania •
Počet hodin používání/den • Часов использования в день • Kasutustunnid/päev • Lietošanas stundas/dienā • Naudojimo valandos/
diena • Ore de utilizare/zi • Отработени часове/ден • Kullanım saati/gün •
8
6
4
2
0
0.10
GB
Maximum permitted audio input level for 8 hours of usage time, compressed speech and music U=96 mV
FR
Niveau entrée audio maximum permis pour 8 heures d'utilisation, conversation et musique comprimées U = 96 mV
DE
Höchstzulässiger Audio-Eingangspegel für eine Benutzungsdauer von 8 Std., komprimierte Sprache und Musik U=96 mV
ES
Nivel máximo permitido de entrada de audio para 8 horas de tiempo de uso, música y voz comprimidos U=96 mV
IT
Livello di ingresso audio massimo consentito per 8 ore di utilizzo, voce e musica compresse U=96 mV
SE
Maximalt tillåten ljudingångsnivå vid 8 timmars användning, komprimerat tal och musik U=96 mV
NO Maksimalt tillatt audioinngangsnivå for 8 timers brukstid, komprimert tale og musikk U = 96 mV
DK
Maksimalt tilladt lydindgangsniveau ved 8 timers brug, komprimeret tale og musik U=96 mV
FI
Korkein sallittu äänentulotaso 8 tunnin käyttöaikana, pakattu puhe ja musiikki U=96 mV
NL
Maximum toegestane audio input niveau voor 8 uur gebruik, gecomprimeerde spraak en muziek U=96 mV
PT
Nível máximo de entrada de áudio permitido para 8 horas de utilização de vozes digitalizadas e música U=96 mV
GR
Μέγιστη επιτρεπµενη στάθµη εισδυ ήυ για 8 ώρες ρήσης, συµπιεσµένυ σήµατς µιλίας και µυσικής U=96 mV
PL
Maksymalny dopuszczalny poziom wejściowy dźwięku w przypadku korzystania przez 8 godzin, kompresji mowy i muzyki U=96 mV
HU
A maximálisan megengedett audiobemeneti szint nyolcórás használati idő, tömörített beszéd és zene esetében U=96 mV
SK
Maximálna povolená úroveň zvukového vstupu za osem hodín používania, počúvania komprimovaného hovoreného slova a hudby je U = 96 mV
CZ
Maximální povolená úroveň zvukového signálu v případě osmihodinové doby použití, zhuštěné řeči a hudby U=96 mV
RU Максимально допустимый уровень входного аудиосигнала в течение 8 часов, сжатая речь и музыка U=96 мВ
EE
Maksimaalne lubatud audio input tase 8 tunni kasutusaja jaoks, kokku surutud kõne ja muusika U=96 mV
LV
Maksimālais atļautais audio ievades līmenis 8 stundu lietošanas laikam, kompresētai runai un mūzikai U=96 mV
LT
Maksimalus leidžiamas audio įėjimo įtampos lygis 8 naudojimo valandoms, suspaustos kalbos ir muzikos atveju- U=96 mV
RO Nivelul maxim de intrare audio permis pentru un timp de utilizare de 8 ore, dialog şi muzică comprimată U-96 mV
BG
Максимално допустимо ниво на аудио вход за 8 часа време на употреба, компресиран говор и музика U-96 мВ
TR
8 saatlik bir kullanım süresi, sıkıştırılmış konuşma ve müzik için maksimum izin verilen ses giriş seviyesi U=96 mV.
U=96
AE
SCH
125
250
500
16.3
19.0
24.0
5.5
4.3
2.5
10.8
14.7
21.5
Electrical input level / Usage time
0.19
1000
2000
4000
28.9
30.7
35.6
3.1
3.8
4.5
25.8
26.9
31.1
FIGURE A-1
0.38
Electrical input level (V)
53
52
SLC
8000
80
35.0
26 dB
3.8
Class 5
31.2
0.77
U=96
1.54

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h