Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Miller .Cable .Falcon
Normalne .warunki .użycia:
Zastosowanie pionowe z samo-wciągającą liną bezpieczeństwa zawieszoną nad głową robotnika.
Warunki .użycia .(Miller Falcon w płaszczyźnie poziomej):
Serie samo-wciągających lin bezpieczeństwa Miller Falcon (MP), są
zatwierdzone do użytku w płaszczyźnie
poziomej. Zastosowanie w
płaszczyźnie poziomej wymaga użycia zakotwiczonej pętli stalowej,
numer
części 1002897, (średnica 6,4 mm x długość 1 metr) zamocowanej pomiędzy karabińczykiem zatrzaskowym liny
bezpieczeństwa i punktem mocowania uprzęży robotnika.
Ostrzeżenie:
Nie .używanie .zakotwiczonej .pętli .stalowej .przy .pracach .w .płaszczyźnie .poziomej, .może .być .przyczyną .
przecięcia .liny .bezpieczeństwa .z .powodu .90 .stopniowego .zagięcia .liny .bezpieczeństwa .nad .ostrą .
krawędzią .
Podczas .użycia .Miller .Falcon .w .płaszczyźnie .poziomej, .należy .uwzględnić .następujące .elementy:
• Maksymalna odległość zatrzymania uzyskana w trakcie testów wynosi 2.25m.
• Może ulec zwiększeniu w trakcie upadku z kołysaniem.
• Prędkość unieruchomienia zabezpieczenia może zmienić się w razie upadku z powodu tarcia między liną i
krawędzią platformy.
• Zabezpieczenie może się zablokować pod wpływem przemieszczania się robotnika i spowodować utratę
równowagi.
• Zużywanie się liny bezpieczeństwa na platformach roboczych i/lub powierzchniach.
Ostrzeżenie:
Nie .należy .mocować .samo-wciągającej .liny .bezpieczeństwa .poniżej .poziomu .stóp .
Użycie .w .płaszczyźnie .nachylonej:
Liny bezpieczeństwa samo-wciągające Miller nie są zatwierdzone do użytku w płaszczyźnie nachylonej.
27

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon