Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

Personligt . b eskyttelsesudstyr . ( IPE) . F ALDSIKRING . M ED . S ELVREGULERENDE . L IVLINE
Certificering . i . h enhold . t il . E N . 3 60:2002 . F ALDSIKRING . M ED . S ELVREGULERENDE . L IVLINE
Herværende brugsanvendelse supplerer brugermanualen for Faldsikring med Selvregulerende Livline (EN 360).
For komplet brugsanvisning henvises til den brugsanvisning, der følger med det personlige beskyttelsesudstyr (IPE).
Anvendte .materialer:
Selvregulerende livline: polyester
Fartformindsker: indvendig rem: polyester, og udven-
dig rem: polyamid
Rensning .af . .IPE .og .sele: .
Det tilrådes at rense IPE og særligt selen regelmæssigt
I sæbevand. Enhver anden form for rensning frarådes.
Tørring: alle dele, der er blevet fugtige eller våde
under brug eller ved rensning bør tørre naturligt og
fjernt fra åben ild og enhver form for varmekilde.
Produktets .levetid: .
Den maksimale levetid for personligt sikkerhedsuds-
tyr (EPI) overvejende af tekstil vurderes til 10 år fra
fabrikationsdatoen at regne
Transport .& .opbevaring: .
Ved transport og opbevaring skal IPE være ophængt
glat i et godt ventileret tørt rum beskyttet mod UV
stråler.
Redning:
Husk på, før og under brug, at det er vigtigt at plan-
lægge hvordan en given redningsaktion kan udføres
med størst mulig effektivitet og sikkerhed.
Herværende .personlige .beskyttelsesudstyr .(IPE) . .
er .testet .i .henhold .til .standard .EN .360:2002 .SEL-
VREGULERENDE .LIVLINE .
På ryggen af beskyttelsesudstyret (IPE) forefindes beskrivelse af udstyret og certificeringsstandard, et piktogram
'i' , der henviser brugeren til bruger manualen, CE efterfulgt af nummeret for det autoriserede firma eller institu-
tion, der foretager det årlige eftersyn - AFAQ, forskrifter ved brug, serie-nummer samt fabrikationsdato.
16
Miller . S corpion, . M iller . F alcon . .
Supplerende .brugsanvisning
Faldsikring med Selvregulerende
Livline
Brug: lodret
Norm: EN360
0333
Serienummer : 20052603/ 029
WW/YY : 44/03

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon