Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

Henkilökohtainen . s uojavaruste . ( EPI) . P UTOAMISENESTO . A UTOMAATTISELLA . M UISTUTUKSELLA
Standardin . E N . 3 60:2002 . m ukainen . P UTOAMISENESTO . A UTOMAATTISELLA . M UISTUTUKSELLA
Tämä käyttöohjelehtinen on täydennys putoamiseneston automaattisella muistutuksella käyttöohjeeseen (EN 360).
Katso henkilökohtaisen suojavaruste EPIn mukana tuleva käyttöohje, jotta saat kaikki ohjeet ja suositukset kokonai-
Käytetyt .materiaalit .:
Kokoonvedettävä hihna : polyamidi
Absorbentti : sisähihna : polyesteri, ja ulkohihna :
polyamidi
EPIn .ja .hihnan .puhdistus .: .
On suositeltavaa puhdistaa säännöllisesti EPI ja
erityisesti hihna saippuaveden avulla. Kaikki muut
puhdistusmenetelmät on kielletty.
Kuivausmenetelmä : on tarpeen antaa kuivua
luonnollisesti etäällä suorasta tulesta tai muusta
lämmönlähteestä, osat saavat kosteutta joko käytössä
tai niiden puhdistuksen aikana.
Tuotteen .kestoikä .: .
Pääosin tekstiilirakenteisen henkilökohtaisen turvava-
rusteen (EPI) maksimikäyttöiäksi arvioidaan valmistus-
päivästä lukien 10 vuotta
Kuljetus .& .varastointi: .
EPI on varastoitava tai kuljetettava ripustettuna,
tuuletetussa paikassa ja suojassa kosteudelta ja UV-
säteilyltä.
Pelastaminen .:
Huomaa, että ennen käyttöä ja sen aikana voidaan
suunnitella tapa, jolla mahdollinen pelastaminen
voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.
Tämä .EPI .on .käynyt .läpi .standardIN .EN .360:2002 .
mukaiset .testit .PUTOAMISENESTO .
AUTOMAATTISELLA .MUISTUTUKSELLA
Löydät EPIn selkäpuolelta sen kuvauksen, standardin, jonka mukainen se on, kuvamerkin 'i' , joka tarkoittaa, että
on katsottava käyttöohjetta, CE, jota seuraa vuosittaisesta valvonnasta vastaavan instanssin numero - AFAQ,
suositeltava käyttö, sarjanumero, sekä valmistuspäivämäärä.
18
Miller . S corpion, . . M iller . F alcon . .
Täydentävä . k äyttöohje
suudessaan.
Putoamiseneston automaattisella muistutuksella
Use : vertical
Utilisation : verticale
Norm: EN360
0333
Serial n°: 20052603/ 029
WW/YY : 44/03

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon