Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

Miller .Cable .Falcon
Normale .gebruiksvoorwaarden:
Verticaal gebruik, met veiligheidsgordel met automatische terugval, verbonden boven het hoofd van de werker.
Bijzondere .gebruiksvoorwaarden .(Miller Falcon horizontaal):
Het gamma veiligheidsgordels met automatische kabelterugval (MP) is officieel goedgekeurd voor een gebruik
op horizontaal vlak. Een horizontaal gebruik vereist het gebruik van een stalen verankerstrop, referentienummer
1002897, (6,4 mm dia. x 1 meter lang) -, gekoppeld aan de automatische sluithaak en het bevestigingspunt van
het harnas van de gebruiker.
Waarschuwing:
Gebruik .geen .stalen .verankerstrop .bij .een .horizontaal .gebruik .om .het .uitscheuren .van .de .kabel .van .de .
veiligheidslijn .te .vermijden .die .door .een .kromming .van .90° .van .de .veiligheidslijn .op .een .scherpe .kant .
veroorzaakt .kan worden.
Het .is .noodzakelijk .rekening .te .houden .met .onderstaande .aanbevelingen .voor .een .horizontaal .gebruik .
van .de .Miller .Falcon .:
• De maximale stopafstand, gerealiseerd tijdens de testen bedraagt 2,25 m.
• Er bestaat een mogelijkheid van schommelingen en een verhoogd valrisico.
• De blokkeersnelheid van de SRL kan bij een val variëren omwille van de wrijving tussen de veiligheidslijn en de
rand van het platform.
• De SRL kan sneller blokkeren dan dat de arbeider vooruitgaat en hij kan door een schok het evenwicht verlie-
zen waardoor een val mogelijk is.
• Uitscheuring van de veiligheidslijn op platformen en/of werkoppervlakken.
Waarschuwing: . .
Installeer .de .veiligheidsgordels .met .automatische .kabelterugval .niet .op .een .niveau .dat .zich .onder .de .
voet .van .de .arbeider .bevindt .
Gebruik .in .hellende .positie:
De veiligheidsgordels met automatische kabelterugval Miller zijn niet officieel goedgekeurd voor een gebruik in
hellende positie.
15

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon