Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

Persoonlijk . B eschermingsmiddel . V ALBESCHERMING . M ET . A UTOMATISCHE . R ETOUR
.
Conform . d e . n orm . E N . 3 60:2002 . V ALBESCHERMING . M ET . A UTOMATISCHE . R ETOUR
Deze gebruiksaanwijzing is een aanhangsel van de gebruiksaanwijzing van de valbeschermingen met automa-
tische retour (EN 360). Gelieve de bij het persoonlijk beschermingsmiddel bijgeleverde gebruiksaanwijzing te
Gebruikte .materialen:
Intrekbaar touw: polyamide
Absorber: binnenriem: polyester, en buitenriem:
polyamide
Reiniging .van .het .PB .en .van .de .riem: .
Wij raden aan het PB regelmatig met zeepwater te
reinigen en in het bijzonder de riem. Alle andere
reinigingsmethoden zijn verboden.
Drogen: aangezien de elementen, hetzij tijdens het
gebruik, hetzij tijdens de reinigingsbeurt vochtig
geworden zijn, is het nodig ze op natuurlijke wijze te
laten drogen, verwijderd van direct vuur of warmte-
bronnen.
Levensduur .van .het .product: .
De maximale levensduur van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen die voornamelijk uit textiel bestaan,
wordt op 10 jaar geschat vanaf de fabricagedatum
Transport .& .opslag: .
Het PB dient opgehangen opgeborgen of getrans-
porteerd te worden, in een goed verluchte ruimte,
beschermd tegen vocht en UV-straling.
Redding:
Noteer dat, vóór en tijdens het gebruik, het nodig is
de eventuele redding te overwegen, de manier waa-
rop dit doeltreffend en in alle veiligheid kan verlopen.
Dit .PB .werd .onderworpen .aan .testen, .conform .de .
norm .EN .360:2002 . V ALBESCHERMING .MET .
AUTOMATISCHE .RETOUR
Op de rugzijde van het PB treft u de beschrijving aan, de norm waarmee het conform is, een pictogram 'i' wijst
erop dat men de gebruiksaanwijzing moet raadplegen, de CE gevolgd door het n° van het erkend organisme dat
belast is met de jaarlijkse controle - AFAQ, het aanbevolen gebruik, het serienummer en de fabricatiedatum
14
Miller . S corpion, . . M iller . F alcon . .
Aanvullende .gebruiksaanwijzing .
raadplegen om kennis te nemen van alle instructies.
Valbescherming met automatische retour
Gebruik: verticaal
Norm: EN360
0333
Serienummer : 20052603/ 029
WW/YY : 44/03

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon