Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Överensstämmer . m ed . n ormen . E N . 3 60:2002 . F ALLSKYDDSUTRUSTNING . S ÄKERHETSBLOCK
Denna bruksanvisning är ett tillägg till bruksanvisning för fallskyddsutrusningarna med säkerhetsblock (EN 360).
Vi ber en vänligen att gå till bruksanvisningen som tillhandahålls med den personliga skyddsutrustningen för att
Använda .material:
Indragbar lina : polyamid
Absorbator: invändig rem: polyester, och utvändig
rem: polyamid
Rengöring .av .den .personliga .skyddsutrustningen .
och .av .remmen: .
Det rekommenderas en regelbunden rengöring av
den personliga skyddsutrustningen och speciellt
av remmen med hjälp av tvålvatten. Alla andra ren-
göringsmetoder ska förbjudas.
Torkningsmetod: det är nödvändigt att låta torka på
naturligt sätt och på avstånd från all slags direkt brand
eller värmekälla då detaljerna har blivit fuktiga eller
efter att de rengjorts.
Produktens .livslängd: .
Man uppskattar att maximal livslängd på en personlig
skyddsutrustning
med övervägande textil, uppgår till 10 år, från tillverk-
ningsdatum räknat
Transport .& .förvaring: .
Den personliga skyddsutrustningen ska förvaras
eller transporteras upphängd, i ett ventilerat område
skyddat från fukt och UV-strålar.
Räddning .:
Uppmärksamma att man ska överväga sättet på hur
räddningen kan garanteras på ett effektivt och säkert
sätt innan och under användningen.
Denna .personliga .skyddsutrusning .har .genomgått .
prover .enligt .normen .EN .360:2002 .FALLSKYDD-
SUTRUSTNING .SÄKERHETSBLOCK
På baksidan av din personliga skyddsutrusning finns dess beskrivning, normen som den överensstämmer med,
ett piktrogram 'i' som betyder att man ska gå till bruksanvisningen, CE-märkningen samt numret på det behöriga
organ som ombesörjer årskontrollen - AFAQ, den rekommenderade användningen, serienumret, samt tillverk-
ningsdatumet.
22
Personlig . F ALLSKYDDSUTRUSTNING . S ÄKERHETSBLOCK
Miller . S corpion, . . M iller . F alcon . .
Kompletterande . b ruksanvisning
erhålla samtliga rekommendationer
fallskyddsutrusning säkerhetsblock
Användning : vertikal
Norm: EN360
0333
Serienr: 20052603/ 029
WW/YY : 44/03

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon