Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

Miller .Cable .Falcon
Normaalit .käyttöehdot:
Pystysuoraan käytettynä, jolloin itsestään takaisin kelautuva pelastushihna on käyttäjän pään yläpuolella.
Erikoiskäyttöehdot .(Miller Falcon vaakasuoraan)
Miller Falcon (MP) sarja, jossa pelastushihna kelautuu takaisin itsestään, on hyväksytty vaakasuoraan käyttöön.
Tässä äyttötavassa vaaditaan teräksinen ankkurointilenkin kiinnitys, osanumero 002897, (pituus 1 metri, halkai-
sija 6,4 mm) pelastushihnan säppihaan ja käyttäjän valjaiden kiinnityspisteen välillä.
Varoitus:
Ellei .vaakasuorana .käytetä .teräksistä .pelastushihnaa, .se .saattaa .leikkautua .terävässä .reunassa .90 .asteen .
mutkan .johdosta .
Käytettäessä .Miller .Falcon .vaakasuorasti .on .otettava .huomioon .seuraavaa .:
• Testeissä todettu suurin pysäytysmatka on 2,25 m.
• Lisääntynyt keinunnan mahdollisuus pudotessa.
• SRL:n lukkiutumisnopeus saattaa vaihdella putoamisen sattuessa, mikä johtuu pelastushihnan ja työskentelyta-
son reunan välisestä kitkasta.
• SRL saattaa lukkiutua käyttäjän kävelyvauhtia nopeammin ja nytkähdyttää hänet pois tasapainosta. Pelas-
tushihnan hankautuminen työskentelytasoon ja/tai muihin pintoihin.
Varoitus:
Älä .kiinnitä .itsestään .takaisin .kelautuvaa .pelastushihnaa .jalan .tasoa .alemmaksi . .
Kalteva .käyttö:
Itsestään takaisin kelautuvaa Miller pelastushihnoja ei ole hyväksytty kaltevaan käyttöön.
19

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon