Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

Miller .Cable .Falcon
Normala .användningsförhållanden:
Lodrät tillämpning, med automatiskt indragbar livlina ovanför arbetarens huvud.
Särskilda .användingsvillkor .(Miller Falcon vågrätt):
Miller Falcon (MP) serien med automatiskt indragbara livlinor är godkända för användning i vågräta tillämp-
ningar. Vågrät användningstillämpning kräver användning av stålförankringsslinga, referensnummer 1002897,
(6.4mm i dia. x 1 meter lång) kopplad mellan livlinans snabbkrok och användarselens fästpunkt.
Varning: . .
Om .man .inte .använder .stålförankringsslingan .i .en .vågrät .användningstillämpning, .kan .livlinans .vajer .
skäras .till .följd .av .90 .graders .kurva .i .livlinan .över .en .skarp .kant .
Följande .bör .beaktas .vid .Miller .Falcons .vågräta .användning:
• Max stoppavstånd konstaterad vid provning är 2.25m.
• Ökad svängfalllspotential kan komma i fråga.
• Den automatiskt indragbara livlinans låsningshastighet kan variera vid fall, beroende på friktionen mellan
livlinan och plattformens kant.
• Den automatiskt indragbara livlinan kan låsas snabbare än arbetarens gång och därigenom orsaka ett fall
genom att bringa arbetaren ur balans.
• Livlinans förslitning på arbetsplattformerna och/eller ytor.
Varning: . .
Montera inte automatiskt indragbara livlinor under fotnivån.
Användning .på .lutande .plan:
Millers automatiskt indragbara livlinor är inte godkända för användning på lutande plan.
23

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon