Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 21

Hide thumbs

Advertisement

Miller .Cable .Falcon
Normale .bruksforhold:
Loddrett bruk, med den selvsperrende fallsikringen montert over brukerens hode.
Spesielle .bruksforhold (Miller Falcon brukt vannrett):
Miller Falcon (MP) serien av selvsperrende fallsikringer med line er godkjent for bruk i vannrett posisjon. Ved
vannrett bruk skal man bruke en rem med stålfeste, delenummer 1002897, (6.4 mm dia. x 1 meter lang), festet
mellom fallsikringens karabinkrok og festepunktet på brukerens fangbelte.
Advarsel: . .
Dersom .man .ved .vannrett .bruk .av .fallsikringen .ikke .bruker .rem .med .stålfeste, .kan .man .risikere .at .fall-
sikringen .går .i .stykker .når .den .får .en .bøy .på .over .90 .grader .over .en .skarp .kant .
Følgende .forholdsregler .skal .overholdes .ved .vannrett .bruk .av .Miller .Falcon: . .
• Under tester er den maksimale stoppdistansen målt til 2,25 m.
• Det kan potensielt forekomme større sving og fall.
• Hastigheten for blokkering av fallsikringen kan variere ved fall, avhengig av friksjonen mellom linen og katen
på plattformen.
• Fallsikringen kan blokkeres fortere enn brukerens fremgang, noe som kan forårsake fall ved å slå arbeideren ut
av balanse.
• Slitasje av fallsikringen på arbeidsplattformer og/eller -flater.
Advarsel: . .
Selvblokkerende .fallsikring .skal .ikke .monteres .under .brukerens .fotnivå .
Bruk .i .skrånende .posisjon: .
Miller selvblokkerende fallsikring er ikke beregnet på bruk i skrå posisjon.
21

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon