Download  Print this page

AEG A 70120 GS4 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Gebrauchsanweisung
Instruction Book
A 70120 GS4
Diepvriezer
Congélateur
Gefrierschrank
Freezer
B/AE/19. (08.)
200382291

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for AEG A 70120 GS4

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing Mode d’emploi Gebrauchsanweisung Instruction Book A 70120 GS4 Diepvriezer Congélateur Gefrierschrank Freezer B/AE/19. (08.) 200382291...
 • Page 2: Table Of Contents

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. M.b.v.
 • Page 3: Belangrijke Aanwijzingen M.b.t. De Veiligheid

  Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid Algemene aanwijzingen m.b.t. de de holle ruimte onder het bovenste gedeelte. In deze holle ruimte zitten elektrische onderdelen en als daar veiligheid waterdruppels op terecht komen, kan dat tot Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door kortsluiting leiden en daardoor schade aan het aan een evt.
 • Page 4: Aanwijzingen Voor De Gebruiker

  Aanwijzingen voor de gebruiker Algemene informatie Dit apparaat is een huishoud-diepvriezer. Het is geschikt Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen). van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
 • Page 5: Schakelaars En Lampjes

  Schakelaars en lampjes Temperatuurdisplay Het temperatuurdisplay kan verschillende informatie Aan/uit-lampje (groen) aangeven: Aan/uit-schakelaar Onder normale bedrijfsomstandigheden wordt de Thermostaatknop werkelijke temperatuur (HUIDIGE temperatuur) in het (om de temperatuur te verhogen) vriesvak aangegeven. Temperatuurdisplay Op het moment van instelling van de temperatuur, Thermostaatknop gaat de nieuw ingestelde temperatuur (GEWENSTE temperatuur) knipperen.
 • Page 6: Bewaren

  knop (J) gedurende 2-3 seconden indrukken; indien u Energie besparen kleine of grote hoeveelheden levensmiddelen wilt Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een invriezen dan duurt dit resp. ongeveer 4 tot 24 uur, warmte afgevend apparaat. voordat verse levensmiddelen zijn diepgevroren.
 • Page 7: Reiniging En Onderhoud

  Reiniging en onderhoud U kunt de vriezer het beste tegelijk ontdooien en schoonmaken. Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep. Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Reinig het deurrubber met schoon water. Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
 • Page 8: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een storing.
 • Page 9: Aanwijzingen Voor De Installateur

  Aanwijzingen voor de installateur Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de originele verpakking vervoeren. Zie ook de temperatuur in de koelruimte te hoog worden. aanwijzingen op de verpakking.
 • Page 10: Deurdraairichting Omzetten

  Houd de minimale afstanden aan (zie afb.). A: opstelling onder een keukenkastje B: vrije opstelling Schuift u de armen naar de andere kant en brengt u de plastic stoppen in het plastic zakje van de Deurdraairichting omzetten handleiding naar de vrije gaten. Zet het kunststof bovenblad op het apparaat terug en Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de trek het naar voren.
 • Page 11: Bewaartijdentabel

  Bewaartijdentabel Diepvriesproducten bewaren Soort -18°C groente 12 maanden kant-en-klare producten 6 maanden aardappelgerechten, pastagerechten 12 maanden soep 6 maanden fruit 12 maanden vlees 5 maanden consumptie-ijs 3 weken...
 • Page 12 Avant l`installation et l`utilisation de l`appareil nous vous conseillons de procéder à la lecture complète du mode d`emploi contenant des prescriptions de sécurité, des informations importantes et des conseils. En respectant les prescriptions du mode d`emploi l`appareil fonctionnera convenablement et à votre satisfaction. Les symboles utilisés: Prescriptions de sécurité...
 • Page 13: Informations Importantes De La Sécurité

  Informations importantes de la sécurité Prescriptions générales de sécurité circuit et endommager l'appareil. Pour cette raison, veuillez ne jamais déposer des marchandises congelées sur le dessus de l'appareil! Conservez ce mode d`emploi qui doit toujours suivre N`entreposez pas de gaz ou liquide inflammable dans l`appareil.
 • Page 14: A L`attention De L`exploiteur

  A l`attention de l`exploiteur Information générale La désignation officielle de l`appareil est „congélateur L`appareil est conforme aux prescriptions des normes dans domestique“. Il est donc capable de conserver des aliments des limites des diverses classes climatiques. réfrigérés et congelés et apte à la congélation domestique La lettre symbolisant la classe climatique se trouve sur le des marchandises dans une quantité...
 • Page 15: Commandes Et Signalisation

  Commandes et signalisation Température REELLE : L'affichage de température indique la température qui est A) Voyant de Marche/Arrêt (vert) momentanément réellement présente dans B) Touche Marche/Arrêt compartiment congélateur. La température REELLE C) Touche de réglage de la température s'allume de manière fixe. (moins de froid) Indicateur de température D) Indicateur de température...
 • Page 16: Congélation

  Congélation Après une coupure de courant, l'appareil se remet en marche et le mode de congélation reprend. Si vous La congélation des différents produits doit toujours être n'arrêtez pas manuellement le mode de congélation, réalisée dans le compartiment de congélation après l'électronique de l'appareil s'arrête après 5 heures.
 • Page 17: Nettoyage Systématique

  Nettoyage systématique Le bac illustré n'est pas fourni avec l'appareil. Il est conseillé de lier le nettoyage de l`intérieur de l`appareil à sa congélation. N`utilisez pas au nettoyage des produits abrasifs ou du savon. Après le débranchement de l`appareil lavez de l`eau tiède et séchez soigneusement son intérieur.
 • Page 18: Dépannage

  Dépannage Au cours du fonctionnement de l`appareil peuvent arriver des petits incidents qui n`exigent pas l`appel d`un expert. Le tableau suivant vous donne des renseignements de les maîtriser vous-même et éviter ainsi les dépenses inutiles. Nous vous attirons l`attention à ce que le fonctionnement de l`appareil produit quelques effets phoniques (compresseur, circulation du liquide) qui ne constituent pas de dégâts, ils appartiennent au fonctionnement...
 • Page 19: A L`attention De La Personne Qui Mettra En Service L`appareil

  A l`attention de la personne qui mettra en service l`appareil Mise en marche de l`appareil L`augmentation de la température ambiante au-dessus de la limite supérieure se traduit dans l`augmentation de la Livraison, désemballage durée de fonctionnement du compresseur, dans un dérangement de la décongélation automatique, dans une Faites livrer l`appareil dans son emballage original, augmentation de la température dans l`espace réfrigérant...
 • Page 20: Changement Du Sens D`ouverture De La Porte

  L`appareil est utilisable en le posant contre le mur. Déplacez la cheville dans la plaque porteuse de la porte suivant la flèche. Il faut respecter les distances minimales de la figure au cours de la pose de l`appareil: Fixez la plaque à autre côté et ne changez pas la position de la porte.
 • Page 21: Branchement Électrique

  Branchement électrique Branchez l`appareil uniquement à un réseau de tension alternative de 230-240 V et de fréquence de 50 Hz. Ne connectez la fiche secteur que dans une prise secteur possédant d`une protection contre les contacts accidentels (contact de sûreté). Si vous ne possédez une prise convenable faites appel à...
 • Page 22: Temps De Stockage

  Temps de stockage Temps de stockage de marchandises congelées Marchandise -18 °C Légumes: haricots verts, petits pois, légume mixte, maïs, courge 12 mois Plat préfabriqué: plats avec viande, avec garniture, légume en nature 12 mois Plat préfabriqué: filet en roulade, jambonneau rôti, plat en gelée 6 mois Plats de pomme de terre, pâtes alimentaires: purée de pomme de terre, pomme frite, boulette, gnocchi...
 • Page 23 Bevor Sie Ihr Gerät anschließend in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Gebrauchsanleitung durch, die Sicherheitshinweise und wichtige Informationen enthält. Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen und werden viel Freude daran haben. Folgende Zeichen werden Ihnen helfen, sich in der Gebrauchsanleitung besser zurecht zu finden. Sicherheitsvorschriften Die Warnungen mit diesem Symbol dienen Ihrer Sicherheit und der Ihres Gerätes Wichtige Hinweise und Informationen...
 • Page 24: Wichtige Hinweise Für Ihre Sicherheit

  Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit Allgemeine am Gerät verursachen. Legen Sie deshalb nie tiefgefrorene Ware auf das Oberteil des Geräts! Sicherheitsvorschriften Lagern Sie keine entflammbaren Gase und Flüssigkeiten Sollten Sie Ihr Gerät einmal weitergeben wollen, im Gerät, es besteht Explosionsgefahr. vergessen Sie bitte nicht, die Gebrauchsanleitungen Im Gerät dürfen keine kohlensäurehaltigen Getränke in dazuzulegen.
 • Page 25: Gerätebeschreibung

  Zum Betrieb des Gerätes Allgemeine Informationen haben einen Gefrierschrank erworben. Das Gerät entspricht den Normen der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse unter Berücksichtigung der dort Dementsprechend ist Ihr Gerät für die Lagerung von tiefgekühlten Lebensmittel, zum Einfrieren von Waren aufgeführten Temperatur. (Mengen sind in der Gebrauchsanleitung angegeben), und zur Eiswürfelzubereitung geeignet.
 • Page 26: Kontroll- Und Bedienungselemente

  Kontroll- und Bedienungselemente Bei Einstellung der Temperatur blinkt die gerade eingestellte Temperatur (Soll-Temperatur). Statusanzeige Ein/Aus (grün) Taste FROSTMATIC Ein/Aus Taste Ein/Aus Taste Temperaturregelung Die Schnellgefrierfunktion FROSTMATIC beschleunigt das (für höhere Temperatur) Schnellgefrieren frischer Lebensmittel und schützt gleichzeitig die bereits gefrorene Ware vor unerwünschter Temperaturanzeige Erwärmung.
 • Page 27: Lagerung

  Schnellgefrierfunktion auch manuell abzuschalten: Taste Und so können Sie Energie sparen: (J) 2-3 Sekunden lang gedrückt halten. Wird die Schnellgefrierfunktion nicht manuell beendet, schaltet die Standorte im Bereich direkter Sonneneinstrahlung Elektronik des Gerätes sie nach 48 Stunden ab. Das gelbe und Heizungsquellen sind zu vermeiden.
 • Page 28: Regelmäßige Reinigung

  anschließen. Den Temperatur-Wahlschalter in die mittlere Stellung drehen und das Gerät so laufen lassen. Nach dem Erlöschen der roten Leuchte das Tiefkühlgut zurücklegen. Regelmäßige Reinigung Zweckmäßig ist es, den Gefrierschrank mit dem Abtauen gleichzeitig zu reinigen. Verwenden Sie bei der Reinigung bitte keine Scheuermilch oder Seife.
 • Page 29: Fehlerbeseitigung

  Fehlerbeseitigung Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten, zu deren Beseitigung Sie nicht unbedingt den Kundendienst benötigen. In der nächsten Tabelle wollen wir Ihnen über diese Störungen ein paar Hinweise geben, damit Sie von überflüssigen Reparaturkosten verschont bleiben. Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß bei jedem arbeitenden Kompressor-Aggregat Geräusche auftreten, die teils vom laufenden Motor, teils vom Kältemittel, das durch die Rohre strömt, herrühren.
 • Page 30: Zu Händen Von Inbetriebnahmer

  Zu Händen von Inbetriebnahmer Inbetriebnahme Sinkt die Raumtemperatur unter die untere Grenze, kann ein ungewünschter Temperaturanstieg im Gefrierbereich erfolgen. Transport, Auspacken Steigt die Raumtemperatur über die obere Grenze, schaltet Das Gerät sollte stehend und in Originalverpackung sich der Kompressor für längere Zeit ein, es kann ein transportiert werden.
 • Page 31: Wechsel Des Türanschlags

  Beim Aufstellen müssen die Mindestabstände eingehalten werden. (siehe Abb.) Wenn das Kühlgerät unter einen Hängeschrank aufgestellt wird Wenn das Kühlgerät „frei” steht Setzen Sie den Bolzen in das Scharnier in der Pfeilrichtung um. Befestigen Sie die Halterung an der anderen Seite, achten Sie aber darauf, daß...
 • Page 32: Elektrischer Anschluß

  Elektrischer Anschluß Das Gerät kann nur an ein, mit einer 230-240 V Nennspannung und 50 Hz Nennfrequenz versehenes Netz mit Wechselspannung angeschlossen werden. Das Gerät muß an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Lassen Sie sich gegebenenfalls - von einem qualifizierten - Elektriker in der Nähe des Kühlschrankes eine Schutzkontaktsteckdose vorschriftsmäßig installieren zu lassen.
 • Page 33 Before installing and using the appliance read this user's instruction book carefully. It contains safety precautions, hints, information and ideas. If the refrigerator is used in compliance with the instructions written, it will operate properly and provide you with greatest satisfaction. The symbols below help you to find things more easily: Safety precautions Warnings and information at this symbol serve safety for you and your appliance.
 • Page 34: Important Safety Information

  Important safety information occur and damage the product. Therefore it is General safety precautions forbidden to place frozen foods on top of the product. Do not store flammable gas and liquid in the Keep these instructions and they should remain at the appliance because they may explode.
 • Page 35: Instruction For The User

  Instructions for the User General information The official designation of the appliance is home freezer. The appliance can meet the requirements of standards According to this the appliance is suitable for storing between different temperature limits according to the frozen and deep-frozen food, freezing products in climate class.
 • Page 36: Switch And Indicator Unit

  Switch and indicator unit Temperature display The temperature display is able to show various On/off indicator (green) information: On/off switch Under normal operating conditions it displays the Thermostat button actual temperature (CURRENT temperature) of the (for higher temperatures) freezer. Temperature display At the time of setting the temperature, the freshly set temperature (DESIRED temperature) will flash.
 • Page 37: Storing

  Once the food is completely frozen (it may take up to 24 Put warm foods into the appliance only when they are hours) you can manually switch off the quick freeze at room temperature. function by pressing the switch (J) for 2-3 seconds. If not The condenser must be kept clean.
 • Page 38: Regular Cleaning

  Sweep off the melting water occasionally with a cloth or Regular cleaning sponge in direction of sides which gathers in the outlet It is practical to clean the inside of the freezer and defrost channel practically formed in the bottom of the appliance it at a time.
 • Page 39: Trouble Shooting

  Trouble shooting During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling a technician out. In the following chart information is given about them to avoid unnecessary charges on service. We draw your attention that operation of appliance goes with certain sounds (compressor- and circulating sound).
 • Page 40: Instructions For The Installer

  Instructions for the Installer Installing the appliance consumption. When placing the appliance ensure that it stands level. Transportation, unpacking This can be achieved by two adjustable feet (1) at the bottom in front. 1-1 piece of distance washers (2) are It isrecommended to deliver the appliance in accessories of the adjustable feet.
 • Page 41: Change Of Door Opening Direction

  Then screw in the one screw in the place set free on distances recommended in figure. the other side as well as the adjustable feet (2 A: placing it under a wall-cupboard pieces) and set up the box. B: placing it freely. Put over the handles on the other side and put the plastic covering nails supplied in the plastic bag of this instruction book into the holes set free.
 • Page 42: Electrical Connection

  Electrical connection This refrigerator is designed to operate on a 230-240 V AC ( ~ ) 50 Hz supply. The plug must be put into a socket with protective contact. If there is no such, it is recommended to get an electrician to fit an earthed socket in compliance with standards near the refrigerator.
 • Page 44 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg Sie können Ersatzteile, Zubehör und Pflegemittel on-line bestellen bei http://www.aeg-electrolux.de © Copyright by AEG Technische Änderungen vorbehalten 200382291- 00 - 0309...