Download  Print this page

Table Of Contents - AEG A 70120 GS4 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin
aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens
de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Veiligheid van kinderen.........................................................3
Vóór het in gebruik nemen..................................................3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan...........................3
Aanwijzingen voor de gebruiker..........................................4
Algemene informatie .............................................................4
Schakelaars en lampjes ...................................................5
Werking en gebruik................................................................5
Installatie .............................................................................5
Het instellen van de temperatuur ...............................5
Invriezen...............................................................................5
Bewaren................................................................................6
Praktische informatie ............................................................6
Tips ...............................................................................................6
Energie besparen ...............................................................6
Het apparaat en het milieu............................................6
2
Inhoudsopgave
Onderhoud.................................................................................6
Ontdooien............................................................................6
Reiniging en onderhoud .................................................7
Langdurige afwezigheid..................................................7
Problemen oplossen ...............................................................8
Stroomstoring of storing in de werking..........................8
Storing in de werking............................................................8
Aanwijzingen voor de installateur......................................9
Installeren van het apparaat ...............................................9
Vervoer, uitpakken ............................................................9
Reiniging ..............................................................................9
Opstelling.............................................................................9
Deurdraairichting omzetten ..........................................10
Elektrische aansluiting.....................................................10
Bewaartijdentabel......................................................................11

Advertisement

Table of Contents
loading