Download  Print this page

Probleemoplossing; Problemen Oplossen - AEG A52800GSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
12
www.aeg.com
Plaats na drie uur het eerder verwijderde
voedsel terug in het vriesvak.
7.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren
(indien nodig) en maak alles schoon.

8. PROBLEEMOPLOSSING

8.1 Problemen oplossen

Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat maakt lawaai.
Stroomindicatielampje knip-
pert.
De compressor werkt con-
tinu.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
Mogelijke oorzaak
Het apparaat is uitgescha-
keld.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Er is een fout opgetreden
in de temperatuurmeting.
Het apparaat functioneert
niet goed.
De temperatuur is goed in-
gesteld.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
WAARSCHUWING!
Als uw apparaat aan blijft
staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te
voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.
Oplossing
Zet het apparaat aan.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch ap-
paraat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Neem contact op met een er-
kend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Neem contact op met een er-
kend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Be-
diening'.
Wacht een paar uur en con-
troleer dan nogmaals de tem-
peratuur.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A52800GSW0