Download  Print this page

Bewaren; Praktische Informatie; Tips; Energie Besparen - AEG A 70120 GS4 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NL
knop (J) gedurende 2-3 seconden indrukken; indien u
kleine of grote hoeveelheden levensmiddelen wilt
invriezen dan duurt dit resp. ongeveer 4 tot 24 uur,
voordat verse levensmiddelen zijn diepgevroren. Het gele
lampje (H) zal gaan branden en de compressor zal continu
werken tot het apparaat de invriestemperatuur heeft
bereikt.
Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan
tot 24 uur duren) kunt u de snelvriesfunctie uitzetten door
de toets (J) gedurende 2-3 seconden in te drukken. Als de
snelvriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, dan
gebeurt dit 48 uur later automatisch. Het gele lampje (H)
gaat dan ook uit.
Leg de vers ingevroren levensmiddelen in de bovenste lade
en plaats de lade in de normale stand in het apparaat.

Bewaren

Na het invriezen kunt u de diepvriesproducten het beste
naar de bewaarvakken verplaatsen, zodat u weer ruimte
hebt in het invriesvak.
Indien u een groetere hoeveelheid levensmiddelen moet
opslaan, dan kunt de korven (behalve het onderste korf)
verwijderen, zodat het voedsel direct naar de rekken kan
worden gelegd.
Tussentijds invriezen heeft geen nadelige invloed op reeds
ingevroren producten.

Praktische informatie

Na openen en sluiten van de deur van de vriezer
ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van
de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur
weer kunt openen.
Stel de vriezer zodanig in dat de binnentemperatuur
nooit warmer dan -18 °C wordt. Bij te hoge
temperaturen bederven de diepvriesproducten.
Controleer elke dag even of het apparaat goed
functioneert. Zo constateert u evt. storingen tijdig.
Na afloop van een stroomonderbreking gaat het
apparaat vanzelf weer aan en wordt automatisch de
invriesmodus ingeschakeld. Als u de invriesfunctie niet
handmatig uitschakelt, zorgt de elektronica van het
apparaat daar, na verloop van 5 uur, automatisch
voor. Bij het uitschakelen van de invriesmodus gaat
het gele lampje (C) uit.

Tips

In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook
informatie m.b.t. het milieu.
6

Energie besparen

Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een
warmte afgevend apparaat.
Zorg ervoor dat de condensor en de compressor
voldoende ventilatie hebben. Bedek de ventilatie-
openingen niet.
Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in
vershoudfolie
om
voorkomen.
Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet
in
aanraking
komen
levensmiddelen.
Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer
open staan dan nodig is.
Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot
kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het
apparaat zet.
Houd de condensor schoon.

Het apparaat en het milieu

Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het
isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen
aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt
van milieubescherming moeten afgedankte koel- en
vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op
deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg
ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.
De materialen met het symbool „
recycling.

Onderhoud

Ontdooien

Het afvoergootje voor het vocht van de koelkamer in de
vorm van rijp en ijs hoort bij de werking van het apparaat.
Een dikke laag rijp en ijs heeft een isolerend effect, dit leidt
tot een verlaging van het koeleffect als de temperatuur
stijgt, een hoger energieverbruik, het niet openen van het
deurtje of klepje van het vriesvak als de rijpvorming of
ijsaanzetting te dik wordt en tot het stuk gaan van de
deur.
Met de meegeleverde ijskrabber is het mogelijk om
kleinere hoeveelheden rijp en ijs te verwijderen.
De lade in de afbeelding is geen accessoire-onderdeel van
het apparaat!
onnodige
rijpvorming
met
reeds
ingevroren
" zijn geschikt voor
te

Advertisement

Table of Contents
loading