Download  Print this page

Aanwijzingen Voor De Gebruiker; Algemene Informatie; Beschrijving Van Het Apparaat, Hoofdonderdelen - AEG A 70120 GS4 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NL

Algemene informatie

Dit apparaat is een huishoud-diepvriezer. Het is geschikt
voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen
van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.

Beschrijving van het apparaat, hoofdonderdelen

1. Vriesvak
2. Bergvakken
3. Gegevenstabel
4. Schakel- en weergavepaneel
5. Dooiwaterafvoer
6. Verstelbare pootjes
4

Aanwijzingen voor de gebruiker

Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde
klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
7. Deurafdichtingsprofiel
8. Ventilatierooster
9. Condensator
10. Richting luchtstroom
11. Compressor

Advertisement

Table of Contents
loading