Download  Print this page

Schakelaars En Lampjes; Werking En Gebruik; Installatie; Het Instellen Van De Temperatuur - AEG A 70120 GS4 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Schakelaars en lampjes

A)
Aan/uit-lampje
B)
Aan/uit-schakelaar
C)
Thermostaatknop
(om de temperatuur te verhogen)
D)
Temperatuurdisplay
E)
Thermostaatknop
(om de temperatuur te verlagen)
F)
Alarmlampje
G)
GELUID alarm UIT-schakelaar
(zie „Controle- en informatiesysteem")
H)
SNELVRIES-lampje
J)
SNELVRIES -drukknopschakelaar

Werking en gebruik

Installatie

Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uit-
toets van het vriesvak. Het groene aan/uit-lampje brandt
continu en de huidige temperatuur gaat knipperen.
Als het rode alarmlampje gaat knipperen en het
alarmsignaal
klinkt,
binnentemperatuur nog niet laag genoeg is voor het
bewaren van levensmiddelen. Om het alarmsignaal uit te
schakelen en het knipperen van het temperatuurdisplay te
stoppen, op de toets G drukken. Leg geen levensmiddelen
in de vriezer totdat de binnentemperatuur -18C heeft
bereikt of tot het rode lampje is uitgegaan.

Het instellen van de temperatuur

Bedieningstoetsen temperatuur
De temperatuur kan worden ingesteld met behulp van de
"+" (hoger) en "-" (lager) toetsen.
Deze
toetsen
staan
temperatuurdisplay.
Druk op „+" of „-" om de indicatie op het
temperatuurdisplay te veranderen van HUIDIGE
temperatuur (continu brandend ) in GEWENSTE
temperatuur (knipperend).
Als geen van de twee toetsen weer wordt ingedrukt
dan zal het temperatuurdisplay korte tijd later (binnen
ongeveer 5 seconden) weer de HUIDIGE temperatuur
aangeven.
GEWENSTE temperatuur:
Dit is de temperatuur die in het vriesvak bereikt moet
worden.
HUIDIGE temperatuur:
Dit is de werkelijke temperatuur in het vriesvak zoals deze
wordt aangegeven op het temperatuurdisplay. De HUIDIGE
temperatuur wordt continu brandend weergegeven.
(groen)
(rood)
(geel)
betekent
dit
dat
in
verbinding
met
Temperatuurdisplay
Het temperatuurdisplay kan verschillende informatie
aangeven:
Onder normale bedrijfsomstandigheden wordt de
werkelijke temperatuur (HUIDIGE temperatuur) in het
vriesvak aangegeven.
Op het moment van instelling van de temperatuur,
gaat de nieuw ingestelde temperatuur (GEWENSTE
temperatuur) knipperen.
SNELVRIES aan/uit-knop
De snelvriesfunctie (FROSTMATIC) wordt gebruikt om verse
levensmiddelen snel in te vriezen en om te voorkomen dat
reeds ingevroren levensmiddelen ongewenst warmer
worden. U kunt de snelvriesfunctie inschakelen door op de
snelvries aan/uit-knop te drukken. Het gele lampje gaat
branden.
U kunt de snelvriesfunctie te allen tijde handmatig
uitschakelen door weer op de snelvries aan/uit-knop te
drukken. Het gele lampje gaat dan uit. Als de
snelvriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, zal
dit 48 uur later automatisch gebeuren. Het gele lampje
gaat dan uit.
Temperatuuralarm
Zodra de temperatuur van het vriesvak boven de -12C
komt, gaat het rode alarmlampje branden en klinkt er een
alarmsignaal.
Mogelijke
temperatuurstijging:
de deur is te vaak open gedaan of heeft te lang open
de
gestaan
er is een grote hoeveelheid warm voedsel in het
vriesvak geplaatst
apparaat defect.
U kunt het alarmsignaal uitschakelen door op de
Alarmsignaal uit-knop te drukken. Zodra de temperatuur
van het vriesvak gezakt is tot een waarde die kan worden
aangegeven, gaat het rode alarmlampje uit en het
alarmsignaal stopt automatisch.
N.B.:
Het alarmsignaal zal stoppen:
het
wanneer de snelvriesfunctie ingeschakeld wordt (door
op de snelvries aan/uit-knop te drukken).

Invriezen

Het invriezen van verschillende producten moet na een
goede voorbereiding altijd plaatsvinden in het vriesvak.
Verplaats de ingevroren levensmiddelen van de bovenste
lade naar de andere twee laden. Voor maximale
vriesprestaties dient u de bovenste lade uit de vriezer te
halen en de in te vriezen levensmiddelen direct op de
verdamper te plaatsen. Als u kleinere hoeveelheden
levensmiddelen wilt invriezen hoeft u de lade niet te
verwijderen
De snelvriesfunctie ("FROSTMATIC") wordt gebruikt om
verse levensmiddelen snel in te vriezen en om te
voorkomen
ongewenst warmer worden.
Om de snelvriesfunctie te gebruiken, de snelvries aan/uit-
oorzaken
voor
dat
reeds
ingevroren
NL
een
dergelijke
levensmiddelen
5

Advertisement

Table of Contents
loading