Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 66

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Radera
Radera vald fil
1. Välj önskad mapp och fil i stoppat läge.
2. Tryck kort på ERASE. "DELETE" blinkar.
3. Medan "DELETE" blinkar trycker du på ERASE
i minst 2 sekunder. Den valda filen i mappen
raderas. Alla filnummer efter den fil som
raderades minskar med ett.
Radera en mapp
1. Välj önskad mapp i stoppat läge.
2. Tryck på e eller f SKIP/SEARCH tills "ALL" visas.
3. Tryck kort på ERASE. "DELETE" blinkar.
4. Medan "DELETE" blinkar trycker du på ERASE i minst 2 sekunder.
Alla filer i den valda mappen raderas.
Radera alla mappar
1. Tryck kort på ERASE i stoppat läge. "DELETE" blinkar.
2. Tryck på REC i minst 3 sekunder. "FOLDER", "ALL" och "DELETE"
blinkar.
3. Medan displayen blinkar trycker du på ERASE i minst 2 sekunder.
Alla filer i alla mappar raderas.
Om du inte vill radera, tryck på STOP/OFF.
65
FOLDER
ONE
DICT
LP
DELETE

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31