Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 58

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Komma igång
Slå på och av strömmen
Tryck på PLAY/PAUSE för att slå på strömmen.
Displayen tänds och enheten befinner sig i stoppat
läge.
Du stänger av strömmen genom att trycka på STOP/
OFF i stoppat läge. Tidsdisplayen fortsätter att lysa.
-
Om tiden inte är inställd, blinkar tidsdisplayen.
Batteriindikator
Visa batteriets laddning medan enheten är i drift.
: Full
: Ungefär använd till hälften
: Svaga eller urladdade batterier, som måste bytas ut
FÖRSIKTIGHET:
-
Byt inte batterier med strömmen på. Då kan enheten fungera
bristfälligt.
-
Ta ur batterierna om du inte ska använda enheten på minst en
månad.
-
Kassera alla använda batterier på ett säkert sätt enligt gällande
miljöbestämmelser.
Funktionen för automatisk avstängning
Om enheten inte används på 3 minuter, stängs strömmen automatiskt
av.
57
Exempel:
FOLDER
AM
ONE
DICT
REMAIN
LP
02:18:45
(Stoppat läge)
FOLDER

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31