Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 50

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Opnemen
Stel de opnameomstandigheid (DICT/CONF), de opnamekwaliteit
(LP/HQ) en de VAS functie in, voordat u met opnemen begint (zie
pagina's 46-47).
1. Selecteer in de stopmodus de gewenste map (zie pagina 46).
2. Druk op de toets REC. Het opnemen begint met een nieuw
bestandnummer. De opname-LED brandt.
Voorbeeld:
Bestandnummer
Opnameduur
-
Voor opnemen met het VAS: zie pagina 47.
3. Druk voor een pauze in het opnemen op de knop REC. "PAUSE"
verschijnt en de opname-LED knippert. Druk nogmaals op de toets
om het opnemen te hervatten.
4. Druk op de toets STOP/OFF om het opnemen te stoppen.
De totale resterende opnametijd wordt weergegeven.
Om de resterende opnametijd te bekijken houdt u de knop PLAY/
PAUSE tijdens het opnemen ingedrukt.
Opmerking:
U kunt tot maximaal 99 bestanden in een map opnemen en niet meer
dan 200 in totaal.
49
FOLDER
DICT
HQ
00:00:03
Mapnummer
Huidige tijd
Opnemen
Opnameomstandigheid
Opnamekwaliteit

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31