Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 61

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

LP (eller HQ): Ställa in inspelningskvalitet
LP: För lång spelning
HQ: För högkvalitativ spelning
Modell
Minnesstorlek Inspelningstid (ung.)
ICR-B29 8 MB
ICR-B31 16 MB
ICR-B34 32 MB
VAS (OFF eller ON): Ställa in VAS (röstaktiverat
system)
OFF: För att starta och stoppa inspelning
manuellt
ON: Inspelningen startar när du talar in i
mikrofonen. När dikteringen stoppar i cirka 3
sekunder, stoppar inspelningen. "VAS" lyser
fortfarande.
Tryck på "+" eller "–" VOLUME för att ställa in
mikrofonens känslighet när inspelningen
startar. Känslighetsnivån för VAS visas ("SEN
01" - "SEN 10").
ONE (eller ALL) a: Ställa in spelläge
a ONE: För att spela en specifik fil.
a ALL: För att spela alla filer i en mapp.
BEEPON (eller BEEPOFF): Ställa in signal
BEEPON: En signal hörs så fort du trycker på
någon annan knapp förutom under
uppspelning och inspelning.
BEEPOFF: Signalen är avstängd
LP: 3 tim. 35 min.
LP: 7 tim. 10 min.
LP: 14 tim. 20 min.
LP
HQ: 1 tim.
HQ: 2 tim.
HQ: 4 tim.
VAS
OFF
DICT
LP
VAS
SEN 08
ONE
BEEPON
60

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31