Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 54

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Storingen verhelpen
Het display geeft niets weer
-
Cotroleer of de batterijen juist geplaatst zijn (+/-polariteit) en niet
leeg zijn.
Toetsen reageren niet.
-
Verzeker u ervan dat de blokkeerfunctie niet geactiveerd is.
Kan niet opnemen
-
Controleer of het geheugen niet vol is.
-
U heeft in één map 99 bestanden opgenomen. Probeer in een
nieuwe map op te nemen.
-
Controleer dat het totaal aantal bestanden niet hoger is dan 200.
Geen geluid.
-
Controleer of het volume misschien op 0 staat.
-
Verzekr u ervan dat u een map met opgenomen berichten heeft
geselecteerd.
-
De koptelefoon zou niet aangesloten moeten zijn.
Reinigen van het apparaat
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een lauwwarme vochtige
schone en zachte doek. Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol
omdat die het oppervlak beschadigen.
53

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31