Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 57

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Sätta i batterier
1. Ta bort locket till batterifacket.
2. Sätt i två "R03/HP16/AAA"-batterier (medföljer inte). Kontrollera
att polerna sitter rätt och sätt tillbaka locket.
1
Anslutningar
Extern mikrofon
Anslut en extern mikrofon (medföljer inte) till
mikrofonen kopplas automatiskt bort.
Hörlurar
Anslut hörlurar (medföljer inte) till uttaget
innehållet som spelas in eller privat lyssning. Den inbyggda högtalaren
kopplas automatiskt bort.
VAD GÖR JAG OM...
Om enheten eller displayen inte fungerar
normalt:
1. Öppna locket till batterifacket.
2. Tryck på RESET-omkopplaren i minst 30
sekunder med en liten kulspetspenna eller
dylikt.
3. Återuppta driften.
2
-uttaget. Den inbyggda
för övervakning av
56

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31