Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 59

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Låsfunktionen
Denna funktion förhindrar att knappar aktiveras av
misstag under inspelning eller uppspelning.
Tryck på MENU i minst 2 sekunder för att aktivera
låst läge. "LOCKED" blinkar kort och "
-
Om du trycker på någon annan knapp när enheten är i låst läge,
blinkar "LOCKED" och knappen fungerar inte.
Tryck på MENU i minst 2 sekunder igen för att inaktivera låst läge.
"
" försvinner.
Signal
En signal hörs så fort du trycker på någon annan knapp förutom under
uppspelning och inspelning (se sidan 60).
Inställning av datum och tid
Med denna funktion kan du alltid avläsa inspelningsdatum och tid för
dina inspelade meddelanden (se sidan 61).
-
Du kan använda enheten för normal inspelning utan att ställa in
tiden. Men då saknar dina inspelade meddelanden korrekt
inspelningsdatum och tid.
FOLDER
REMAIN
LOCKED
" lyser.
AM
ONE
DICT
LP
58

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31