Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 63

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Inspelning
Ställ in inspelningsförhållanden (DICT/CONF), inspelningskvalitet
(LP/HQ) och VAS-funktion innan du börjar spela in (se sidorna 59-60).
1. Välj önskad mapp i stoppat läge (se sidan 59).
2. Tryck på REC. Inspelningen börjar med ett nytt filnummer. LED-
lamporna för inspelning.
Exempel:
Filnummer
Inspelningstid
-
För inspelning med VAS: Se sidan 60.
3. Du pausar inspelningen genom att trycka på REC. "PAUSE" visas
och inspelningens LED-lampor blinkar. Tryck på knappen igen för
att fortsätta att spela in.
4. Tryck på STOP/OFF för att stoppa inspelningen.
Total återstående inspelningstid visas.
För att visa återstående inspelningstid, tryck in och håll kvar PLAY/
PAUSE under inspelningen.
Obs:
Du kan spela in upp till 99 filer i en mapp, och får inte överskrida 200
filer totalt.
FOLDER
DICT
HQ
00:00:03
Mappnummer
Aktuell tid
Spela in
Inspelningsförhållande
Inspelningskvalitet
62

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31