Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 62

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Inställningsläge för datum och tid: YEAR, MM/DD, 12 eller 24
HOUR, TIME
1. Tryck sju gånger på MENU i stoppat läge.
Enheten försätts i inställningsläget för datum
och tid. "YEAR" visas och årtalet blinkar.
2. Tryck flera gånger på e eller f för att ställa in årtal.
3. Tryck på MENU-knappen. Månaden blinkar.
4. Ställ in månad, dag, timformat (12-timmar eller 24-timmar), timme
och minut genom att följa steg 2 - 3 ovan.
(Dag)
MM
DD
MM/DD
61
(Timformat)
x
12 HOUR
(Timme)
AM
x
TIME
(År)
YEAR
(Månad)
MM
DD
MM/DD
(Minut)
x
TIME

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31