Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 64

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Uppspelning
Ställ in spelläget (ONE/ALL) innan du startar uppspelningen (se sidan
60).
1. Välj önskad mapp i stoppat läge (se sidan 59).
2. Tryck på e eller f SKIP/SEARCH för att välja önskad fil.
3. Tryck på PLAY/PAUSE för att starta uppspelning. Inspelningsdatum
visas kort på tidsdisplayen, och sedan förblir inspelningstiden
tänd.
Exempel:
Aktuellt filnummer
Totalt antal filer
4. Du pausar uppspelningen genom att trycka på PLAY/PAUSE.
"PAUSE" visas. Tryck på knappen igen för att fortsätta att spela
upp.
5. Tryck på "+" eller "–" VOLUME för att justera
volymen (VOL 00 - VOL 28).
6. Tryck på MENU-knappen. Uppspelningspunkten backas 5
sekunder i en fil och uppspelningen fortsätter.
7. Tryck in och håll kvar e eller f för att snabbsöka i en fil.
8. Tryck kort på e för att hoppa till nästa fil.
Tryck kort på f för att hoppa bakåt till början av aktuell fil. Tryck
omedelbart en gång till på knappen för att hoppa bakåt till början
av föregående fil.
9. Tryck på STOP/OFF för att stoppa uppspelningen.
63
FOLDER
00:00:07
Speltid
Mappnummer
Inspelningstid
Spelläge
ONE
Uppspelning
HQ
HQ
VOL 13

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31