Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 53

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Wissen
Het wissen van het geselecteerde bestand
1. Selecteer in de stopmodus de map en het bestand.
2. Druk kort op de toets ERASE. "DELETE"
knippert.
3. Terwijl "DELETE" knippert, drukt u minstens 2
seconden op ERASE. Het geselecteerde
bestand in de map wordt gewist. Alle
bestandsnummers na het gewiste bestand
worden met één verlaagd.
Het wissen van één map
1. Selecteer in de stopmodus de map.
2. Druk op de knop e of f SKIP/SEARCH totdat "ALL" verschijnt.
3. Druk kort op de toets ERASE. "DELETE" knippert.
4. Terwijl "DELETE" knippert, drukt u minstens 2 seconden op
ERASE. Alle bestanden in de geselecteerde map worden gewist.
Het wissen van alle mappen
1. Druk in de stopmodus kort op de toets ERASE. "DELETE" knippert.
2. Druk de toets REC gedurende ten minste 3 seconden in. "FOLDER",
"ALL" en "DELETE" knipperen.
3. Terwijl het display knippert, drukt u minstens 2 seconden op de
toets ERASE. Alle bestanden in alle mappen worden gewist.
Mocht u niets willen wissen, dan drukt u op de toets STOP/OFF.
FOLDER
ONE
DICT
LP
DELETE
52

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31