Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 60

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Menyfunktionen
Vanliga procedurer för menyfunktionen
1. Tryck kort på MENU i stoppat läge. Enheten försätts i
menyinställningsläget. Endast den relaterade indikatorn är tänd.
Alla andra indikatorer släcks.
Varje gång du trycker på knappen ändras displayen i följande
ordning:
"FOLDER" v "DICT" (eller "CONF") v "LP" (eller "HQ") v "VAS"
(OFF eller ON) v "ONE" (eller "ALL") "a" v "BEEPON" (eller
"BEEPOFF") v Inställningsläge för datum och tid (YEAR, MM/
DD, 12 eller 24 HOUR,TIME) v Stoppat läge
2. Du ändrar inställning för vald meny genom att trycka på e eller
f SKIP/SEARCH. (Mer information ges i följande beskrivningar.)
-
Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder,
återkommer stoppläget.
3. Tryck på STOP/OFF för att stänga menyinställningsläget.
Stoppläget återkommer.
FOLDER: Välja mapp (1, 2, 3 eller 4)
DICT (eller CONF): Ställa in inspelningsförhållanden
DICT (diktering): För mer instängda platser med
inspelningskällan nära enheten.
CONF (konferens): För mer öppna platser med
inspelningskällan långt bort från enheten.
59
FOLDER
DICT

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31