Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 45

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksklaar maken
De voeding in- en uitschakelen
Druk op de toets PLAY/PAUSE om de stroom in te
schakelen. Het beeldscherm licht op en de eenheid
bevindt zich in de stop modus.
Om de stroom uit te schakelen drukt u in de
stopmodus op de knop STOP/OFF. Het tijdsdisplay
blijft aan.
-
Is de uurtijd nog niet ingesteld, dan zal het
tijdsdisplay knipperen.
Batterij-indicator
Geeft de toestand van de batterijen aan, wanneer
het apparaat aan staat.
: Vol
: Ongeveer halfvol
: Zwakke of lege batterijen, moeten worden vervangen.
OPGELET:
-
Vervang de batterijen niet, wanneer de stroom nog ingeschakeld
is. Dit kan een storing aan het apparaat veroorzaken.
-
Haal de batterijen uit het apparaat, wanneer het een maand of
langer niet meer zal worden gebruikt.
-
Voer alle batterijen op veilige wijze af en in overeenstemming met
alle daarop van toepassing zijnde wetgeving.
Automatische uitschakelfunctie
Indien u het apparaat 3 minuten lang niet gebruikt, wordt de stroom
automatisch uitgeschakeld.
Voorbeeld:
FOLDER
AM
ONE
DICT
REMAIN
LP
02:18:45
(Stoppen)
FOLDER
44

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31